Revija Marija Glasilo Slovenskega Marijinega narodnega svetišča.

Revija Marija je začela izhajati 2009. Izdajanje revije se je začelo z namenom, da bi povezali romarje k Mariji Pomagaj, da bi krepili branje leih besedil, ki govorijo o Mariji ter s tem nagovirili ljudi, ki se ob Marijanski duhovnosti prepoznajo.

Osrednja spodbuda za ta projekt je bogastvo, ki ga Marija kaže vsakemu od nas. Govoriti o velikih božjih delih Jezusa in Marije je veliko poslanstvo in privilegij.

Revija Marija izhaja štirikrat letno. V njej najdemo poročila o dogodkih, napovedi dogodkov, prazmlišljanja in spodbude, Marijasko teologijo in duhovnost ter druge članke, ki spremljajo in spodbujejo dejavnost svetišča.