1. adventna nedelja Prva adventna nedelja je začetek cerkevenega leta. Stojimo na pragu štiritedenskega pričakovanja Gospodovega rojstva, božičnega praznika. Svetopisemski odlomki izražajo hrepenenje

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Bog zbira vse narode v mir večnega Božjega kraljestva
Iz 2,1‑5

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Beseda, ki jo je prejel Izaíja, Amócov sin,
o Judu in Jerúzalemu.
Zgodilo se bo poslednje dni:
Gora hiše Gospodove bo trdno stala kot najvišja med gorami,
dvigala se bo nad griči in vsi narodi bodo hiteli k njej.
Številna ljudstva bodo prišla in rekla:
»Pridite, pojdimo na Gospodovo goro,
k hiši Jakobovega Boga.
Poúčil nas bo o svojih potih
in hodili bomo po njegovih stezah.
Kajti s Siona bo prišla postava
in Gospodova beseda iz Jerúzalema.«
Razsojal bo med narodi,
govóril številnim ljudstvom.
Svoje meče bodo prekovali v lémeže
in svoje sulice v srpe.
Narod ne bo več vzdignil meča proti narodu,
ne bodo se več učili vojskovanja.
Hiša Jakobova, pridite, hodímo v Gospodovi luči.

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 122,1‑2.4‑9 (R prim. 1)

Odpev: V Gospodovo hišo pojdemo veseli.

Razvesélil sem se, ko so mi rekli:
»V hišo Gospodovo pojdemo.«
Naše noge so se ustavile
ob tvojih vratih, Jerúzalem. Odpev.

Tja se vzpenjajo rodovi, Gospodovi rodovi;
tam pričuje Izrael in slavi ime Gospodovo.
Zares, tam so postavljeni sodni stoli,
stoli Davidove hiše. Odpev.

Prosíte za mir v jeruzalémskem mestu:
Tisti, ki te ljubijo, naj živijo v miru.
Mir naj bo med tvojimi zidovi,
varnost v tvojih palačah. Odpev.

Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem:
»Mir naj vlada v tebi.«
Zaradi hiše našega Boga in Gospoda,
bom prosil za tvojo blaginjo. Odpev.

Drugo berilo: Naša rešitev je blizu
Rim 13,11‑14

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
poznate čas, v katerem smo.
Ura je že, da se zbudite iz spanja,
zdaj je naša rešitev bliže kakor takrăt, ko smo vero sprejeli.
Noč se je pomaknila naprej in dan se je približal.
Odvrzímo torej dela temë in nadenímo si orožje lučí.
Živímo pošteno, dnevu primerno:
ne v požrešnosti in v popivanju,
ne v posteljah in v razuzdanosti,
ne v prepirljivosti in v nevoščljivosti.
Pač pa si oblecíte Gospoda Jezusa Kristusa
in ne skrbíte za telo,
da bi stregli njegovim poželenjem.

To je Božja beseda.

Aleluja Ps 85,8

Aleluja. Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto,
daj nam svoje odrešenje! Aleluja.

Evangelij: Bodite budni, da boste pripravljeni
Mt 24,37‑44

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Kakršni so bili Nóetovi dnevi,
tako bo tudi ob prihódu Sina človekovega.
Kakor so namreč v tistih dneh pred potópom jedli in pili,
se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe na ladjo,
in niso ničesar slutili, dokler ni prišel potőp in vseh odnesel,
tako bo tudi ob prihódu Sina človekovega.
Takrăt bosta dva na polju: eden bo sprejet, drugi puščën.
Dve bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta, druga puščęna.
Bodite torej budni, ker ne veste,
katerega dne pride vaš Gospod!
Vedite pa:
ko bi hišni gospodar vedel, ob kateri straži pride tat,
bi ostal buden in ne bi pústil vlomíti v svojo hišo.
Zato bodite tudi vi pripravljeni,
kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.