1. postna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Stvarjenje in greh prastaršev
1 Mz 2,7-9; 3,1-7

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Gospod Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka,
v njegove nosníce je dahnil življenjski dih.
In tako je človek postal živa duša.
Gospod Bog je zasádil vrt proti vzhodu v Édenu
in je tja postavil človeka, katerega je bil izoblikoval.
Gospod Bog je dal, da je iz zemlje pognalo vsakovrstno drevje,
prijetno za pogled in dobro za jed,
tudi drevo življenja v sredi vrta
in drevo spoznanja dobrega in hudega.

Kača pa je bila bolj prekanjena kakor vse živali na polju,
ki jih je narédil Gospod Bog.
Rekla je ženi:
»Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v vrtu?«
In žena je rekla kači:
»Od sadu drevja v vrtu jeva,
›le z drevesa sredi vrta,‹ je rekel Bog, ›ne jejta sadu,
tudi dotikajta se ga ne, sicer bosta umrla!‹ «
Kača pa je rekla ženi:
»Nikakor ne bosta umrla!
V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega,
odprle oči in bi postala kakor Bog, poznala bi dobro in húdo.«
Žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči
in vredno poželenja, ker daje spoznanje.
Vzela je torej od njegovega sadu in jedla,
dala pa je tudi možu, ki je bil z njo, in je jedel.
Tedaj so se obema odprle oči in spoznala sta, da sta naga.
Sešila sta si predpasnika iz smokvinih listov.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 51,3-6a.12-14.17 (R prim. 3)

Odpev: Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili.

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti
v svojem obilnem usmiljenju izbriši moje pregrehe!
Popolnoma me operi moje krivde,
mojega greha me očisti! Odpev.

Zakaj svoje pregrehe priznavam,
moj greh mi je žívo v spominu.
Grešil sem zoper tebe samega,
kar je zlo v tvojih očeh, sem storil. Odpev.

Čisto srce, o Bog, mi ustvari,
duha stanovitnosti v meni obnôvi.
Ne zavrzi me izpred svojega obličja,
svojega Svetega Duha mi ne odvzemi. Odpev.

Vrni mi veselje nad svojim odrešenjem,
duha velikodušnosti v meni utrdi.
Gospod, odpri moje ustnice,
da bom oznanjal tvojo hvalo. Odpev.

Drugo berilo: Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost
Rim 5,12-19

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt,
tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili.
Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopíla postava.
In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave,
je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi,
ki se niso pregrešili podobno kakor Adam.
On pa je podoba njega, ki je imel priti.
Vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom.
Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi,
sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar,
in to po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa.
Z darom pa ni kakor z grehom enega človeka:
sodba, ki je izhajala iz enega, se je povzpela v obsodbo,
medtem ko se je milost, ki je prišla po mnogih,
iztekla v opravičenje.
Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem,
bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti,
toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu.

Kakor se je torej po prestopku enega človeka
zgrnila obsodba na vse ljudi,
tako tudi zaradi pravičnega dejanja enega
prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje.
Kakor so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka
mnogi postali grešniki,
tako bodo tudi zaradi poslušnosti enega
mnogi postali pravični.

Poslušali smo Božjo besedo.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost
Rim 5,12.17-19

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt,
tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili.
Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem,
bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti,
toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu.
Kakor se je torej po prestopku enega človeka
zgrnila obsodba na vse ljudi,
tako tudi zaradi pravičnega dejanja enega
prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje.
Kakor so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka
mnogi postali grešniki,
tako bodo tudi zaradi poslušnosti enega
mnogi postali pravični.

Poslušali smo Božjo besedo.

Vrstica pred evangelijem Mt 4,4

Človek ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.

Evangelij: Jezus se je štirideset dni postil in je bil skušan
Mt 4,1-11

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Duh odvědel Jezusa v puščavo,
da bi ga hudič skušal.
Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči,
je postal napósled lačen.
In pristopil je skušnjavec in mu rekel:
»Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.«
On pa je odgovóril:
»Pisano je: ›Človek ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.‹ «
Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto
in ga postavil vrh templja
ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je:
›Svojim angelom bo zate zapovedoval‹
in: ›Na rokah te bodo nosili,
da z nogo ne zadeneš ob kamen.‹ «
Jezus mu je odgovóril:
»Pisano je tudi: ›Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹ «
Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro.
Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo
ter mu rekel:
»Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.«
Tedaj mu je Jezus rekel:
»Poběri se, satan, kajti pisano je:
›Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!‹ «
Tedaj ga je hudič pústil,
in glej, angeli so pristopíli in mu stregli.

Kristusov evangelij.