12. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog rešuje življenje ubogega
Jer 20,10-13

Berilo iz knjige preroka Jeremíja.

Jeremíja govorí:
»Že slišim šušljanje mnogih  groza vsepovsod:
›Naznaníte ga! Naznanímo ga!‹
Vsi moji zaupni prijatelji prežé, da se spotaknem:
›Morda se bo dal zapeljáti, pa ga bomo premagali
in se maščevali nad njim.‹
A Gospod je z menoj kakor silen junak.
Zato se bodo moji preganjalci opotěkli in ne bodo zmagali,
zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo:
sramota bo večna, nepozabna.
Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega,
ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi,
saj sem tebi zaupal svojo pravdo.
Prepevajte Gospodu, slavite Gospoda,
ker rešuje življenje ubogega iz rok hudodelcev.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 69,8-9a.10a.14ab.17.33a.34a.35 (R 14c)

Odpev: Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši.

Zaradi tebe prenašam sramotenje,
obraz mi pokriva rdečica.
Tujec sem postal svojim bratom,
zakaj gorečnost za tvojo hišo me použiva. Odpev.

Gospod, svojo molitev naslavljam nate,
v času, ko boš ti hôtel, o Bog, mi pomagaj.
Usliši me, Gospod, zakaj obilna je tvoja dobrota,
v svojem velikem usmiljenju se obrni k meni! Odpev.

Ponižni to vidijo in se veselijo,
zakaj Bog posluša uboge.
Naj ga hvalijo nebesa in zemlja,
morja in vse, kar se v njih giblje. Odpev.

Drugo berilo: Z milostjo ni tako kot s prestopkom
Rim 5,12-15

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt,
tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili.
Greh je bil namreč na svetu,
preden je nastopíla postava.
In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave,
je vendar od Adama do Mojzesa
smrt kraljevala tudi nad tistimi,
ki se niso pregrešili podobno kakor Adam.
On pa je podoba njega, ki je imel priti.
Vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom.
Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi,
sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar,
in to po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Jn 15,26b-27a

Aleluja. Duh resnice bo pričeval o meni
in tudi vi pričujete. Aleluja.

Evangelij: Jezus nam vliva pogum
Mt 10,26-33

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom:
»Ne bojte se ljudi!
Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo,
in skritega, kar se ne bo spoznalo.
Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu;
in kar slišite na uho, oznanite na strehah.
Ne bojte se tistih, ki umorijo telo,
duše pa ne morejo umoriti.
Bojte se rajši tistega,
ki more dušo in telo pogubiti v pekel!
Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič?
In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta.
Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti.
Ne bojte se torej!
Vredni ste več kakor veliko vrabcev.
Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi,
bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom,
ki je v nebesih.
Kdor pa me bo zatájil pred ljudmi,
ga bom tudi jaz zatájil pred svojim Očetom,
ki je v nebesih.«

Kristusov evangelij.