13. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Božji mož je dobrodošel
2 Kr 4,8-11.14-16a

Berilo iz druge knjige kraljev.

Nekega dne je Elizëj potoval skozi Šuném.
Tam je živela premožna žena,
ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej.
In kadar koli je potem šel mimo, je zavil tja na obëd.
Svojemu možu je rekla:
»Glej, spoznala sem,
da je tisti, ki se vselej oglasí pri nas, svet božji mož.
Naredimo mu torej zidano gornjo izbico
in postavimo vanjo posteljo, mizo, stol in svetilko,
da se lahko umakne tja, kadar bo prišel k nam!«
Ko je nekega dne prišel tja,
se je umaknil v gornjo izbo in tam legel.
Rekel je svojemu služabniku Gehazíju:
»Kaj naj torej naredim zanjo?«
Gehazí je rekel:
»Na žalost nima sina in njen mož je že star.«
Tedaj je rekel:
»Pokliči jo!«
Ko jo je poklical, je stopila k vratom.
Rekel je:
»Ko se bo izteklo leto, v tem času, boš objemala sina.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 89,2-3.16-19 (R 2a)

Odpev: Gospodove milosti bom na veke opeval.

Gospodove milosti bom na veke opeval,
rodu za rodom bom oznanjal njegovo zvestobo.
Rekel sem: »Na veke deliš svojo dobroto,
v nebesih utrjuješ svojo zvestobo.« Odpev.

Blagor ljudstvu, ki zna veselo vzklikati,
Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili.
Ves dan se bodo radovali nad tvojim imenom,
veselili se bodo zaradi tvojega odrešenja. Odpev.

Vsa njihova moč dobiva sijaj od tebe,
s svojo dobrohotnostjo dvigaš rog zmagoslavja.
Gospod nas brani in nas váruje,
Izraelov Sveti je opora našemu kralju. Odpev.

Drugo berilo: V krstu umiramo, da bi v Kristusu zaživeli
Rim 6,3-4.8-11

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
ali mar ne veste, da smo bili vsi,
ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa,
krščeni v njegovo smrt?
S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt,
da bi prav tako,
kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih,
tudi mi stopíli na pot novega življenja.
Če pa smo s Kristusom umrli,
verujemo, da bomo z njim tudi živeli,
saj vemo, da Kristus,
potem ko je vstal od mrtvih,
več ne umre;
smrt nad njim nima več oblasti.
Kajti kar je umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej,
kar pa živí, živí Bogu.
Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh,
a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu.

Božja beseda.

Aleluja prim. 1 Pt 2,9

Aleluja. Vi ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod,
oznanjajte slavna dela tistega,
ki vas je poklical iz temë v svojo čudovito luč. Aleluja.

Evangelij: Kdor ne sprejme svojega križa, ni vreden Kristusa
Mt 10,37-42

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom:
»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene,
ni mene vreden;
in kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene,
ni mene vreden.
Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj,
ni mene vreden.
Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil,
in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.
Kdor sprejme vas, sprejme mene;
in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal.
Kdor sprejme preróka, ker je ta prerok,
bo dobil plačilo preróka;
in kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični,
bo dobil plačilo pravičnega.
Kdor dá piti samo kozarec hladne vode
enemu izmed teh malih, ker je moj učenec,
resnično, povem vam, ne bo izgúbil svojega plačila.«

To je Kristusov evangelij.