17. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Salomon prosi za modrost
1 Kr 3,5.7-12

Berilo iz prve knjige kraljev.

V Gibeónu se je Salomonu ponoči v sanjah prikazal Gospod.
Bog je rekel: »Prôsi, kaj naj ti dam!«
Salomon je rekel:
»Gospod, moj Bog,
ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika
namesto mojega očeta Davida.
Jaz pa sem še deček; ne vem ne kod ne kam.
Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvôlil,
številnega ljudstva,
ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti ne prešteti.
Daj torej svojemu služabniku poslušno srce,
da bo znal vladati tvojemu ljudstvu
in razločevati med dobrim in hudim!
Kajti kdo bi sicer mogel vladati
temu tvojemu mogočnemu ljudstvu?«

Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to.
Bog mu je rekel:
»Ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega življenja,
ne bogastva in ne smrti svojih sovražnikov,
ampak si prosil zase razumnosti za pravo razsojanje,
glej, bom storil po tvoji besedi.
Glej, dal ti bom modro in razumno srce,
takó da ni bilo tebi enakega pred tabo
in ne bo vstal tebi enak za tabo.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 119,57.72.76–77.127–130 (R 97)

Odpev: Gospod, kako ljubim tvojo postavo.

Pravim Gospodu: »To je moj delež,
da izpolnjujem tvoje besede.
Postava tvojih ust je zame boljša
kakor tisoči zlatnikov in srebrnikov.« Odpev.

Naj me vendar potolaži tvoja dobrota,
kakor si obljubil svojemu služabniku.
Naj pride tvoje usmiljenje nadme, da bom žível,
kajti tvoja postava je moje veselje. Odpev.

Zato ljubim tvoje zapovedi
bolj kakor zlato, bolj kakor zlato najčistejše.
Zato ravnam po vseh tvojih ukazih,
vsako lažno pot sovražim. Odpev.

Tvoja pričevanja so čudovita,
zato jih varuje moja duša.
Razodetje tvojih besed nas razsvetljuje,
nevednim daje razumnost. Odpev.

Drugo berilo: Upodobljeni smo po Božjem Sinu
Rim 8,28-30

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu;
namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu.
Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil,
naj bodo upodobljeni po njegovem Sinu,
da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati.
Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical;
in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil;
tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal.

To je Božja beseda.

Aleluja prim. Mt 11,25

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Evangelij: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu
Mt 13,44-52

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je rekel Jezus množicam:
»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi,
ki ga je nekdo našel in spet skril.
Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel,
in kupil tisto njivo.

Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu,
ki išče lepe bisere.
Ko najde en sam dragocen biser,
gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.

Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži,
ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst.
Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje,
sedejo in odberejo dobre v posodo,
slabe pa poméčejo proč.
Tako bo ob koncu sveta:
prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih.
Pahnili jih bodo v ognjeno peč.
Tam bo jok in škripanje z zobmi.

Ste doumeli vse to?«
Rekli so mu: »Smo.«
Tedaj jim je dejal:
»Zato je vsak pismouk,
ki je postal učenec nebeškega kraljestva,
podoben hišnemu gospodarju,
ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu
Mt 13,44-46

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je rekel Jezus množicam:
»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi,
ki ga je nekdo našel in spet skril.
Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel,
in kupil tisto njivo.
Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu,
ki išče lepe bisere.
Ko najde en sam dragocen biser,
gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.