2. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Odrešenik je luč narodom
Iz 49,3.5-6

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Gospod mi je rekel:
»Ti si moj služabnik, Izrael, v tebi se bom poveličal.«
Zdaj pa govorí Gospod,
ki me je v materinem telesu upodóbil za svojega služabnika,
da bi Jakoba pripěljal spet k njemu
in Izraela zbral pri njem.
Tako sem bil počaščën v Gospodovih očeh
in moj Bog je bil moja moč.
Rekel je:
»Premalo je, da kot moj služabnik
vzpostaviš le Jakobove rodove
in privedeš nazaj Izraelove réšence.
Zato sem te postavil za luč narodom,
da boš moje odrešenje do konca zemlje.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 40,2.4ab.7-10 (R prim. 8-9)

Odpev: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo.

Trdno sem upal v Gospoda,
sklônil se je k meni in uslišal moje klicanje.
V usta mi je polóžil novo pesem,
hvalnico našemu Bogu. Odpev.

Nad klavnimi in jedilnimi daritvami nisi imel veselja,
odprl pa si mi ušesa.
Žgalnih daritev in daritev za greh nisi terjal.
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam.« Odpev.

Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam;
v zvitku knjige je pisano o meni:
Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, mi je v veselje,
tvoja postava je v mojem srcu.« Odpev.

Oznanjeval sem pravičnost v vélikem zboru;
Gospod, ti veš, da svojih ustnic ne zadržujem.
Tvoje pravičnosti nisem skrival v svojem srcu,
o tvoji zvestôbi in pomôči sem govóril. Odpev.

Drugo berilo: Milost vam od Očeta in Sina
1 Kor 1,1-3

Začetek prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.

Pavel, po Božji volji poklican apostol Kristusa Jezusa,
in brat Sostén
Božji Cerkvi, ki je v Korintu,
posvečenim v Kristusu Jezusu, poklicanim in svetim,
z vsemi, ki kličejo ime našega Gospoda Jezusa Kristusa,
kjersibodi, na svojem ali našem kraju:
milost vam in mir od Boga, našega Očeta,
in Gospoda Jezusa Kristusa.

To je Božja beseda.

Aleluja Jn 1,14a.12a

Aleluja. In Beseda je meso postala in se naselila med nami.
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč,
da postanejo Božji otroci. Aleluja.

Evangelij: Jagnje Božje odjemlje greh sveta
Jn 1,29-34

‡ Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa,
da prihaja k njemu,
in je rekel:
»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.
Ta je tisti, o katerem sem rekel:
Za menoj pride mož, ki je pred menoj,
kajti bil je prej kakor jaz.
In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel
in krščujem z vodo, da se on razodéne Izraelu.«
In Janez je izpričal:
»Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob
in ostal nad njim.
In jaz ga nisem poznal;
tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel:
›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim,
tisti krščuje s Svetim Duhom.‹
In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.