2. postna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog pokliče Abrahama, očeta Božjega ljudstva
1 Mz 12,1-4a

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Tiste dni je Gospod rekel Ábramu:
»Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta
v deželo, ki ti jo bom pokazal.
Iz tebe bom narédil velik narod, blagoslôvil te bom
in narédil tvoje ime veliko, da bo v blagoslov.
Blagoslôvil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali,
in preklel tiste, ki te bodo preklinjali,
in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje.«
Ábram je šel, kakor mu je naróčil Gospod.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 33,45.1820.22 (R 22a)

Odpev: Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.

Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev.

Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto,
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti. Odpev.

Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami,
saj zaupamo vate. Odpev.

Drugo berilo: Bog nas kliče in razsvetljuje
2 Tim 1,8b10

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timóteju.

Dragi Timótej,
z menoj tŕpi za evangelij, oprt na Božjo moč.
Bog nas je namreč odrešil in poklical s svetim klicem
ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklépa in milosti,
ki nam jo je pred večnimi časi podáril v Kristusu Jezusu,
razkril pa zdaj z razodetjem našega odrešenika Kristusa Jezusa,
ki je uničil smrt in razsvétlil življenje in nesmrtnost po evangeliju.

Božja beseda.

Vrstica pred evangelijem rim. Mt 17,5

Očetov glas se je zaslišal iz svetlega oblaka:
Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte.

Evangelij: Jezusov obraz je zasijal kakor sonce
Mt 17,19

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus vzel s seboj
Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza
in jih pęljal na visoko goro, na samo.
Vpričo njih se je spreménil.
Njegov obraz je zasijal kakor sonce
in njegova oblačila so postala bela kakor luč.
In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija,
ki sta govorila z njim.
Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu:
»Dobro je, da smo tukaj, Gospod!
Če hočeš, postavim tu tri šotore;
tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.«
Ko je še govóril, jih je obsenčil svętel oblak,
in glej, glas iz oblaka je rekel:
»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje;
njega poslušajte!«
Ko so učenci to zaslišali,
so padli na obraz in se zelo prestrašili.

In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel:
»Vstanite in ne bojte se!«
Ko pa so povzdignili oči,
niso videli nikogar razen Jezusa samega.
In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal:
»Nikomur ne povejte, kar ste videli,
dokler Sin človekov ne bo vstal od mrtvih!«

To je Kristusov evangelij.