21. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog izroča ključ Davidove hiše
Iz 22,19-23

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

To je govóril Gospod upravniku dvora Sóbnu:
»Vrgel te bom iz tvoje službe
in te pahnil s tvojega mesta.
Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eljakíma,
Hilkijájevega sina.
Oblekel ga bom v tvoja oblačila
in ga opasal s tvojim pasom.
Izročil mu bom tvojo oblast
in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši.
Na njegove rame bom dal ključ Davidove hiše:
ko bo odprl, ne bo nihče zaprl,
ko bo zaprl, ne bo nihče odprl.
Zabil ga bom kot klin na trdno mesto,
prestol slave bo za hišo svojega očeta.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 138,1-3.6.8bc (R 8b)

Odpev: Gospod, tvoja dobrota traja na veke.

Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem,
vpričo angelov ti prepevam.
Padam na kolena v tvojem svetem templju
in se zahvaljujem tvojemu imenu. Odpev.

Zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te hvalim,
nadvse si poveličal svoje ime in svojo obljubo.
Na dan, ko sem klical, si me uslišal,
povečal si moč v moji duši. Odpev.

Gospod, ti si vzvišen, a vidiš nizkega,
ošabnega pa prepoznaš že od daleč.
Gospod, tvoja dobrota traja na veke,
dela svojih rok ne zapústi. Odpev.

Drugo berilo: Iz njega, po njem in zanj je vse
Rim 11,33-36

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

O globočina Božjega bogastva
in modrosti in spoznanja!
Kako nedoumljivi so njegovi sklépi
in neizsledljiva njegova pota!
Kdo je namreč spoznal Gospodov um?
Ali kdo mu je bil za svetovalca?
Ali kdo mu je prej kaj dal,
da bi mu morali dati povračilo?
Kajti iz njega, po njem in zanj je vse:
njemu slava na veke!
Amen.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Mt 16,18

Aleluja. Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev
in peklenska vrata je ne bodo premagala. Aleluja.

Evangelij: Jezus obljubi Petru ključe kraljestva
Mt 16,13-20

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Ko je tisti čas Jezus prišel v pokrajino Cezaręje Filípove,
je spraševal svoje učence:
»Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?«
Rekli so:
»Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija,
spet drugi, da Jeremíja ali eden izmed prerokov.«
Dejal jim je:
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
Simon Peter je odgovóril; rekel mu je:
»Ti si Kristus, Sin živega Boga.«
Jezus pa mu je dejal:
»Blagor ti, Simon, Jonov sin,
kajti tega ti nista razodela meso in kri,
ampak moj Oče, ki je v nebesih.
Jaz pa ti povem: Ti si Peter, Skala,
in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev
in peklenska vrata je ne bodo premagala.
Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva;
kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih;
in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.«
Tedaj je učencem naróčil,
naj nikomur ne povedo, da je on Kristus.

Kristusov evangelij.