22. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Božja beseda preroku ne da miru
Jer 20,7-9

Berilo iz knjige preroka Jeremíja.

Jeremíja govorí:
»Zapęljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati.
Premočan si bil zame in si zmagal.
Ves dan sem v posmeh, vsi se norčujejo iz mene.
Kadar koli govorim, moram vpiti,
›Nasilje in zatiranje!‹ moram klicati.
Zares, Gospodova beseda mi je ves dan v sramotenje in zasmeh.
Če rečem: ›Ne bom ga več omenjal,
ne bom več govoril v njegovem imenu,‹
je v mojem srcu kakor goreč ogenj v mojih kosteh.
Trudim se, da bi ga ugásil, pa ne morem.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 63,2-6.8-9 (R 2b)

Odpev: Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.

O Bog, moj Bog, željno te iščem,
mojo dušo žeja po tebi;
moje telo koprni po tebi
kakor suha in izčrpana zemlja po vodi. Odpev.

Vate sem se zamaknil v svetišču,
da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja dobrota je boljša kakor življenje,
moje ustnice te smejo slaviti. Odpev.
Zato te bom slavil v svojem življenju,
v tvojem imenu bom dvigal svoje roke.
Kakor z najboljšimi jedili se bo nasičevala moja duša,
v veselju te bodo hvalila moja usta. Odpev.

Saj si mi ti pomagal,
v senci tvojih peruti se radujem.
Moja duša se te oklepa,
podpira me tvoja desnica. Odpev.

Drugo berilo: Tudi telesno življenje naj bo daritev
Rim 12,1-2

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Ker je Bog tako usmiljen, vas rotím, bratje:
darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno daritev;
tako bo vaše bogoslužje duhovno.
In nikar se ne prilagajajte temu svetu,
ampak se z obnovo svojega mišljenja tako preobražajte,
da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog,
kaj je dobro, njemu všeč in popolno.

Božja beseda.

Aleluja prim. Ef 1,17-18

Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa
naj razsvetlí oči našega srca,
da bi vedeli, v kakšno upanje nas je poklical. Aleluja.

Evangelij: Hoja za Kristusom zahteva odpoved
Mt 16,21-27

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus začel svojim učencem razodevati,
da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti
od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov,
da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati.
Peter pa ga je vzel k sebi in mu začel braniti:
»Bog ne daj, Gospod!
To se ti nikakor ne sme zgoditi!«
On pa se je obrnil in rekel Petru:
»Poberi se! Proč od mene, satan!
V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je božje,
ampak kar je človeško.«

Tedaj je Jezus rekel svojim učencem:
»Če hoče kdo hoditi za menoj,
naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče rešíti svoje življenje, ga bo izgubil;
kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.
Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi,
svoje življenje pa zapravi?
Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje?
Sin človekov bo namreč prišel
v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli
in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu.«

To je Kristusov evangelij.