29. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog rešuje po ljudeh
Iz 45,1.4-6

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Tako govorí Gospod svojemu maziljencu,
Kiru, katerega je prijel za desnico,
da pred njim porazi narode in odpaše ledja kraljem,
da pred njim odpre duri in nobena vrata ne ostanejo zaprta:
»Zaradi svojega služabnika Jakoba
in svojega izvoljenca Izraela
sem te poklical po imenu in te odlikoval,
ne da bi me bil poznal.
Jaz sem Gospod in drugega ni,
razen mene ni nobenega boga,
opasal sem te, ne da bi me bil poznal.
Naj spoznajo od sončnega vzhóda in zahóda,
da ni nobenega razen mene,
jaz sem Gospod in drugega ni.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 96,1.3-5.7-10a.c (R 7b)

Odpev: Priznajte Gospodu moč in slavo.

Pojte Gospodu novo pesem,
poj Gospodu, vsa zemlja!
Pripovedujte med narodi o njegovi slavi,
med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih! Odpev.

Zakaj Gospod je velik in nadvse hvaljen,
silen je bolj kot vsi bogovi.
Zakaj vsi bogovi ljudstev so prazni maliki,
Gospod pa je narédil nebesa. Odpev.

Priznajte Gospodu, vsi rodovi,
priznajte Gospodu moč in slavo,
priznajte Gospodu slavo njegovega imena!
Prinesite daritve in pridite v njegove dvore! Odpev.

Pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju!
Trepetaj pred njim, vsa zemlja,
govorite med narodi: »Gospod kraljuje!
ljudstva bo sodil po pravici.« Odpev.

Drugo berilo: Delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja
1 Tes 1,1-5b

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničánom.

Pavel, Silván in Timótej tesaloníški Cerkvi
v Bogu Očetu in v Gospodu Jezusu Kristusu:
milost vam in mir.
Vedno se zahvaljujemo Bogu za vas vse,
ko se vas spominjamo v svojih molitvah.
Pred našim Bogom in Očetom
imamo neprenehoma v spominu
vaše delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja
v našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Vémo namreč, od Boga ljubljeni bratje, da ste izvóljeni.
Kajti naš evangelij ni prišel med vas samo z besedo,
ampak tudi z močjo in Svetim Duhom
ter s popolno zanesljivostjo.

To je Božja beseda.

Aleluja Flp 2,15d-16a

Aleluja. Žaríte na svetu kakor zvezde.
Držíte se besede življenja. Aleluja.

Evangelij: Dajte cesarju cesarjevo in Bogu Božje
Mt 22,15-21

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas so farizeji odšli in se posvetováli,
kako bi Jezusa ujeli v besedi.
K njemu so poslali svoje učence skupaj s herodovci in so rekli:
»Učitelj, vemo, da si resnicoljuben
in v resnici učiš božjo pot
ter se ne oziraš na nikogar,
ker ne gledaš na osebo.
Povej nam torej, kaj se ti zdi:
Ali smemo dajati cesarju davek ali ne?«
Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel:
»Kaj me preizkušate, hinavci?
Pokažite mi davčni novec!«
Dali so mu denarij.
Nato jim je rekel:
»Čigava sta ta podoba in napis?«
Dejali so mu:
»Cesarjeva.«
Tedaj jim je rekel:
»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega,
in Bogu, kar je Božjega.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.