3. adventna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Bog sam prihaja, da nas reši
Iz 35,1-6a.10

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Naj vriskata puščava in goljava,
raduje naj se pustinja
in naj cvetí kakor narcisa.
Bujno naj cvetí, naj se raduje in radostna vriska.
Dano ji bo veličastvo Líbanona, krasota Karméla in Šaróna.
Gledali bodo Gospodovo veličastvo, krasoto našega Boga.
Okrepíte utrujene rôke, utrdíte klécava kolena.
Recíte njim, ki so plahega srcá:
»Bodite močni, nikar se ne bojte!
Glejte, vaš Bog! Maščevanje prihaja,
Božje povračilo, on prihaja, da vas reši!«
Tedaj bodo spregledale oči slepih,
gluhim se bodo odprla ušesa.
Tedaj bo hrômi skakal kakor jelen,
jezik nemega bo vriskal.
Gospodovi osvobojenci se bodo vrnili
in prišli s pesmijo na Sion.
Nad njihovo glavo bo večno veselje,
dosegli bodo radost in veselje,
žalost in vzdihovanje bosta zbežála.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 146,6c-10 (R prim. Iz 35,4)

Odpev: Gospod, pridi, da nas rešiš!
ali: Aleluja.

Gospod je zvest na veke,
Gospod pomaga do pravice zatiranim,
Gospod daje kruha lačnim,
Gospod osvobaja jetnike. Odpev.

Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične.
Gospod varuje tujce. Odpev.

Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. Odpev.

Drugo berilo: Utrdite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu
Jak 5,7-10

Berilo iz pisma apostola Jakoba.

Bratje, potrpíte do Gospodovega prihóda!
Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje
in potrpežljivo čaka,
dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja.
Potrpíte tudi vi;
utrdite svoja sŕca, kajti Gospodov prihod je blizu.
Ne godrnjajte drug nad drugim, bratje, da ne boste obsojeni.
Glejte, sodnik stoji pred vrati.
Bratje, za zgled trpljenja in potrpežljivosti si vzemíte preroke,
ki so govorili v Gospodovem imenu.

Božja beseda.

Aleluja Iz 61,1

Aleluja. Duh Gospoda Boga je nad menoj,
poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. Aleluja.

Evangelij: Janez Krstnik sprašuje o Kristusu
Mt 11,2-11

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih
in ga je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, vprašal:
»Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?«
Jezus jim je odgovóril in dejal:
»Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite:
slepi spregledujejo, hrômi hodijo, gobavi so očiščeni,
gluhi slišijo, mrtvi vstajajo, ubogim se oznanja evangelij;
in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.«

Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu:
»Kaj ste šli gledat v puščavo? Trs, ki ga veter maje?
Ali kaj ste šli gledat? Človeka, mehko oblečenega?
Glejte, tisti, ki se mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah.
Kaj torej ste šli gledat? Preroka?
Da, povem vam, več kot preroka.
Ta je tisti, o katerem je pisano:
Glej, svojega glasnika pošiljam pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot pred teboj.
Resnično, povem vam:
Med rojenimi od žená ni vstal večji od Janeza Krstnika,
vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega.«

To je Kristusov evangelij.