3. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: V poganski Galileji je ljudstvo zagledalo veliko luč
Iz 8,23b; 9,1-3

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

V preteklih časih je Gospod ponižal
Zábulonovo deželo in Neftálijevo deželo,
v prihodnjih časih pa bo povzdignil pot ob morju,
Transjordanijo, pogansko Galilejo.
Ljudstvo, ki je hodilo v temí,
je zagledalo velíko luč,
nad prebivalci v deželi smrtne sence
je zasijala svetloba.
Zbúdil si silno radost,
narédil si veliko veselje.
Veselijo se pred teboj,
kakor se veselijo ob žetvi,
kakor se radujejo, ko delijo plén.
Kajti jarem njegovega bremena
in palico na njegovem hrbtu,
šibo njegovega priganjača
si zlômil kot na dan Midjáncev.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 27,1.4.13-14 (R 1a)

Odpev: Gospod je moja luč in moja rešitev.

Gospod je moja luč in moja rešitev,
kóga bi se moral bati?
Gospod je varuh mojega življenja,
pred kom bi moral trepetati? Odpev.

Le eno prosim Gospoda; to bi rad dosegel,
da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja,
da bi gledal Gospodovo milino,
in občudoval njegovo svetišče. Odpev.

Verujem, da bom videl dobroto Gospodovo,
da jo bom užival v deželi živih.
Upaj v Gospoda, bodi pogumen
tvoje srce naj se okrepí, upaj v Gospoda. Odpev.

Drugo berilo: Vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprtij
1 Kor 1,10-13.17

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.

Bratje, rotim vas v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa:
vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprtij.
Med seboj se dopolnjujte v istem duhu in istem mišljenju.
Hlóini domači so mi namreč sporočili o vas, bratje moji,
da se prepirate.
V mislih imam to, da ta ali oni izmed vas pravi:
»Jaz sem Pavlov, jaz Apólov, jaz Kéfov, jaz pa Kristusov.«
Mar je Kristus razdeljen?
Mar je bil Pavel križan za vas?
Mar ste bili krščeni v Pavlovo ime?
Kristus me namreč ni poslal krščevat,
ampak oznanjat evangelij,
in sicer ne z modrostjo besede,
da Kristusov križ ne izgubi moči.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja prim. Mt 4,23

Aleluja. Jezus je oznanjal evangelij kraljestva.
Ozdravljal je vsakovrstne bolezni med ljudstvom. Aleluja.

Evangelij: Jezus izpolnjuje Izaijevo prerokbo
Mt 4,12-23

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Ko je Jezus slišal, da so Janeza vrgli v ječo,
se je umaknil v Galilejo.
Zapústil je Nazaret in se nastanil v Kafarnáumu,
ki leži ob jezeru, v Zábulonovi in Neftálijevi pokrájini,
da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju:
›Dežela Zábulonova in dežela Neftálijeva,
ob poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja!
Ljudstvo, ki je sedelo v temi,
je zagledalo velíko luč;
in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence,
je zasijala svetloba.‹
Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti:
»Spreobrníte se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.«

Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata:
Simona, ki se je imenoval Peter,
in njegovega brata Andreja.
Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča.
Rekel jima je:
»Hodíta za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi.«
Takoj sta pustila mreže in šla za njim.
In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata:
Jakoba, Zebedęjevega sina, in njegovega brata Janeza,
ki sta s svojim očetom Zebedęjem v čolnu popravljala mreže.
Poklical ju je in onadva sta takoj pustila čoln in očeta
ter šla za njim.

Jezus je hodil po vsej Galileji.
Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva.
Ozdravljal je vsakovrstne bolezni
in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.

Kristusov evangelij.

Krajša oblika evangelija: Jezus izpolnjuje Izaijevo prerokbo
Mt 4,12-17

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Ko je Jezus slišal, da so Janeza vrgli v ječo,
se je umaknil v Galilejo.
Zapústil je Nazaret in se nastanil v Kafarnáumu,
ki leži ob jezeru, v Zábulonovi in Neftálijevi pokrájini,
da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju:
›Dežela Zábulonova in dežela Neftálijeva,
ob poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja!
Ljudstvo, ki je sedelo v temi,
je zagledalo velíko luč;
in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence,
je zasijala svetloba.‹
Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti:
»Spreobrníte se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.«

Kristusov evangelij.