30. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog pričakuje od nas usmiljenje
2 Mz 22,20-26

Berilo iz druge Mojzesove knjige.

To govorí Gospod:
»Tujca ne izkoriščaj in ne zatiraj,
kajti tujci ste bili v egiptovski deželi!
Ne zatirajte nobene vdove in sirote!
Če bi jih zatirali, bodo vpile k meni
in gotovo uslišim njihovo vpitje.
In moja jeza se razvname in pomorim vas z mečem,
tako da bodo vaše žene postale vdove in vaši otroci sirote.
Če posodiš denar mojemu ljudstvu, ubožcu zraven sebe,
mu ne bodi kakor oderuh, ne nalagaj mu obresti!
Če vzameš v zastavo plašč svojega bližnjega,
mu ga vrni do sončnega zahóda!
Kajti to je njegova edina odeja, ogrinjalo za njegovo kožo.
V čem naj sicer spi?
Če se bo zgodilo, da bo vpil k meni,
ga bom uslišal, ker sem milostljiv.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 18,2-4.47.50-51b (R 2)

Odpev: Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.

Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala,
Gospod, moja trdnjava, moj osvoboditelj,
moj Bog, moja pečina, kamor se zatekam.
moj ščit, rog moje rešitve, moje zavetje. Odpev.

Hvaljen bodi, kličem Gospodu,
in že me reši mojih sovražnikov.
Naj živí Gospod, slavljena moja skala,
naj bo vzvišen Bog moje rešitve! Odpev.

Zato te bom, Gospod, slavil med narodi.
Pel bom tvojemu imenu.
Svojemu kralju naklanjaš velike zmage.
Ti izkazuješ dobroto svojemu maziljencu. Odpev.

Drugo berilo: Služimo Bogu in pričakujmo njegovega Sina
1 Tes 1,5c-10

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničánom.

Bratje in sestre,
veste, kakšni smo postali med vami v vaše dobro.
In vi ste začeli posnemati nas in Gospoda:
besedo ste sprejeli v veliki stiski in z veseljem Svetega Duha,
tako da ste postali zgled vsem verujočim
v Makedoniji in v Aháji.
Kajti od vas je Gospodova beseda odjeknila
ne samo po Makedoniji in po Aháji,
ampak se je vaša vera v Boga razširila po vseh krajih,
tako da nam o ničemer ni treba govoriti.
Sami namreč govorijo o nas,
kako ste nas sprejeli in kako ste se spreobrnili k Bogu:
odvrnili ste se od malikov,
da bi služili živemu in resničnemu Bogu
ter pričakovali iz nebes njegovega Sina.
Tega je obúdil od mrtvih,
Jezusa, ki nas rešuje pred prihodnjo jezo.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Jn 14,23

Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede,
govorí Gospod,
moj Oče ga bo ljubil in bova prišla k njemu. Aleluja.

Evangelij: Ljubi Boga in svojega bližnjega
Mt 22,34-40

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas so farizeji slišali,
da je Jezus saduceje prisilil k molku,
in so se zbrali na enem kraju.
Eden izmed njih, učitelj postave,
ga je preizkušal z vprašanjem:
»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?«
Rekel mu je:
»Ljubi Gospoda, svojega Boga,
z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem.
To je največja in prva zapoved.
Druga pa je njej enaka:
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.
Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«

Kristusov evangelij.