31. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog opozarja nevredne duhovnike
Mal 1,14b-2,2b.8-10

Berilo iz knjige preroka Malahija.

»Jaz sem velik kralj,«
govorí Gospod nad vojskami,
»in moje ime je strašno med narodi.
In zdaj, ta zapoved je za vas, duhovniki!
Če ne boste poslušali in če si ne boste vzeli k srcu,
da bi dajali čast mojemu imenu,«
govorí Gospod nad vojskami,
»pošljem prekletstvo nad vas.
Vi pa ste krenili s poti in v postavi mnoge spotakníli,
pokvarili ste Lévijevo zavezo,«
govorí Gospod nad vojskami.
»Zato bom tudi jaz izročil vas,
da boste prezirani in ponižani pred vsem ljudstvom,
ker ne pázite na moje poti,
ampak se v postavi ozirate na osebo!«

Mar nimamo vsi enega Očeta?
Mar nas ni ustvaril en Bog?
Zakaj torej varamo vsak svojega brata
in oskrunjamo zavezo svojih očetov?

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 131,1-3

Odpev: Gospod, umíri mojo dušo pri sebi.

Gospod, moje srce ni prevzetno,
moje oči se ne povzdigujejo.
Ne poganjam se za vélikimi deli,
niti za čudovitimi dejanji, ki so zame previsoka. Odpev.

Nasprotno, potéšil in umíril sem svojo dušo
kakor otrok v naročju svoje matere.
Kakor otrok je v meni moja duša,
zato, Izrael, upaj v Gospoda, zdaj in na veke! Odpev.

Drugo berilo: Apostol je pripravljen dati življenje za brate
1 Tes 2,7b-9.13

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničánom.

Bratje in sestre,
med vami smo nastopali z vso ljubeznivostjo.
S prav takšno toplino, s kakršno mati neguje svoje otroke,
smo vam hoteli dati ne samo Božji evangelij,
ampak tudi svoje življenje,
in sicer zato, ker ste se nam priljubili.
Saj se spominjate, bratje,
kako smo se trudili in kako smo garali:
ko smo vam oznanjali Božji evangelij,
smo noč in dan delali,
da ne bi bili komu izmed vas v breme.
Prav zaradi tega se tudi mi neprenehoma zahvaljujemo Bogu,
da ste besedo, ki ste jo slišali in prejeli od nas,
sprejeli ne kot človeško besedo,
ampak, kar resnično je, kot Božjo besedo;
ta tudi deluje v vas, ki verujete.

Božja beseda.

Aleluja Mt 23,9b.10b

Aleluja. Eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih.
Eden je vaš vodnik, Kristus. Aleluja.

Evangelij: Eden je naš Učitelj, mi vsi pa smo bratje
Mt 23,1-12

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tedaj je Jezus spregovóril množicam in svojim učencem:
»Mojzesov stol so zasedli pismouki in farizeji.
Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo,
po njihovih delih pa se ne ravnajte;
govorijo namreč, pa ne delajo.
Vežejo težka in neznosna bremena
in jih nalagajo ljudem na rame,
sami pa jih še s prstom nočejo premakníti.
Vsa svoja dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli.
Napravljajo si širše molitvene jermene
in podaljšujejo robove na obleki.
Radi imajo častno mesto na gostijah, prve sedeže v shodnicah,
pozdrave na trgih in da jim ljudje pravijo ›učitelj‹.

Vi pa si ne pravite ›učitelj‹,
kajti eden je vaš Učitelj,
vi vsi pa ste bratje.
Tudi na zemlji nikomur ne pravite ›oče‹,
kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih.
Tudi si ne pravite ›vodnik‹,
kajti eden je vaš Vodnik, Kristus.
Največji med vami naj bo vaš strežnik.
Kdor se bo poviševal, bo ponižan,
in kdor se bo poniževal, bo povišan.«

To je Kristusov evangelij.