33. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Vrednost vsakdanjega dela
Prg 31,10-13.19-20.30-31

Berilo iz knjige Pregovorov.

Vrlo ženo, kdo jo najde!
Njena vrednost je daleč nad biseri.
Srce njenega moža zaupa vanjo, povračila ne pogreša.
Izkazuje mu dobroto in ne hudega
vse dni svojega življenja.
Skrbi za volno in lan in dela s pridnimi rokami.
Svoje roke izteguje k preslici,
njene dlani prijemajo vretěno.
Svojo dlan odpira potrebnemu,
svojo roko podaja ubogemu.
Milina je varljiva in lepota je prazna,
žena, ki se boji Gospoda, pa je vredna hvale.
Dajajte ji od sadov njenih rok,
njena dela naj jo hvalijo pri mestnih vratih.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 128,1-5 (R 1a)

Odpev: Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda.

Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda,
ki hodi po njegovih potih.
Sadove truda svojih rok boš užival,
srečen boš in vedno ti bo dobro. Odpev.

Tvoja žena bo kakor rodovitna trta
sredi tvoje hiše;
tvoji otroci bodo kakor oljčne mladike
okrog tvoje mize. Odpev.

Glej, tako bo blagoslovljen človek, ki se boji Gospoda.
Blagosloví naj te Gospod s Síona,
da boš užival blaginjo Jerúzalema
vse dni svojega življenja. Odpev.

Drugo berilo: Apostol spodbuja k budnosti
1 Tes 5,1-6

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničánom.

Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje,
ni treba, da bi vam pisali o tem,
saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel,
kakor pride tat ponoči.
Ko bodo govorili: »Mir in varnost,«
tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba,
kakor pride porodna bolečina nad nosečnico,
in ne bodo ubežali.
Vi, bratje, pa niste v temi,
da bi vas ta dan presenetil kakor tat,
saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva.
Nismo sinovi noči in ne teme,
zato nikar ne spimo kakor drugi,
ampak bodimo budni in trezni.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Jn 15,4a.5b

Aleluja. Ostaníte v meni in jaz v vas, govorí Gospod.
Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. Aleluja.

Evangelij: Zvestoba v malem bo nagrajena
Mt 25,14-30

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko:
»Neki človek se je odpravljal na potovanje
in je sklical svoje služabnike
ter jim izróčil svoje premoženje.
Enemu je dal pet talentov,
drugemu dva in tretjemu enega,
vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval.
Ta, ki je prejel pet talentov, je šel takoj z njimi trgovat
in je pridóbil pet drugih.
Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridóbil dva druga.
Oni pa, ki je prejel enega, je šel, skôpal jamo
in skril denar svojega gospodarja.

Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov
in napravil z njimi obračun.
Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov.
Prinesel je pet drugih in rekel:
›Gospodar, pet talentov si mi izročil,
glej, pet drugih sem pridóbil.‹
Gospodar mu je rekel:
›Prav, dobri in zvesti služabnik!
V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil.
Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹
Nato je pristopil tisti, ki je dobil dva talenta, in rekel:
›Gospodar, dva talenta si mi izróčil,
glej, dva druga sem pridóbil.‹
Gospodar mu je rekel:
›Prav, dobri in zvesti služabnik!
V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil.
Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹

Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel:
›Gospodar, vedel sem, da si trd človek.
Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi raztresel.
Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo.
Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹
Gospodar pa mu je odgovóril:
›Malopridni in leni služabnik!
Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal,
in zbiram, kjer nisem raztresel?
Zato bi moral dati moj denar menjalcem
in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi.
Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima deset;
kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo,
tistemu pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar ima.
Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najglobljo temo.
Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹ «

Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Zvestoba v malem bo nagrajena
Mt 25,14-15.19-21

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko:
»Neki človek se je odpravljal na potovanje
in je sklical svoje služabnike
ter jim izróčil svoje premoženje.
Enemu je dal pet talentov,
drugemu dva in tretjemu enega,
vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval.
Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov
in napravil z njimi obračun.
Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov.
Prinesel je pet drugih in rekel:
›Gospodar, pet talentov si mi izróčil,
glej, pet drugih sem pridóbil.‹
Gospodar mu je rekel:
›Prav, dobri in zvesti služabnik!
V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil.
Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹«

Kristusov evangelij.