4. adventna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Glej, devica bo spočela
Iz 7,10-14

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Tiste dni je Gospod govóril Aházu in rekel:
»Izprôsi si znamenje od Gospoda, svojega Boga,
v globini podzemlja ali v višavi zgoraj!«
Aház pa je rekel:
»Ne bom ne prosil ne preizkušal Gospoda.«
Nato je rekel Izaíja:
»Poslušajte vendar, Davidova hiša:
ali vam je premalo, da utrujate ljudi,
ko utrujate še mojega Boga?
Zato vam bo Gospod sam dal znamenje:
Glej, devica bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 24,1-6 (R prim. 7c.10b)

Odpev: Vstopil bo Gospod, kralj veličastva.

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
Zakaj on ji je na morjih postavil temelje,
utŕdil jo je na veletókih. Odpev.

Kdo se bo povzpel na Gospodovo goro,
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Tisti, ki je nedolžnih rok in čist v srcu,
ki ne prisega po krivem. Odpev.
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda,
pravičnost od Boga, svojega rešitelja.
To je rod tistih, ki te iščejo,
ki hočejo najti tvoje obličje, Bog Jakobov. Odpev.

Drugo berilo: Jezus Kristus iz Davidovega rodu je Božji Sin
Rim 1,1-7

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Pavel, služabnik Kristusa Jezusa, poklican za apostola,
odbran za Božji evangelij,
ki ga je Bog napovedal po svojih prerokih v svetih spisih,
za evangelij o njegovem Sinu,
ki se je po telesu rodil iz Davidovega rodu,
po duhu svetosti pa je po vstajenju od mrtvih
postavljen za Božjega Sina v moči.
To je Jezus Kristus, naš Gospod,
po katerem smo prejeli milost in apostolstvo,
da bi zaradi njegovega imena vsi narodi postali poslušni veri.
Med njimi ste tudi vi, ki vas je poklical Jezus Kristus.
Vsem, ki ste v Rimu Božji ljubljenci, poklicani in sveti,
milost vam in mir od Boga, našega Očeta,
in od Gospoda Jezusa Kristusa.

To je Božja beseda.

Aleluja Mt 1,23

Aleluja. Glej, devica bo spočela in rodila sina
in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Aleluja.

Evangelij: Jezus se bo rodil Mariji, Jožefovi zaročenki
Mt 1,18-24

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle:
Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom;
in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo,
da je noseča od Svetega Duha.
Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti,
zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslôvil.
Ko je to premišljeval, glej,
se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel:
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene;
kar je spočela, je namreč od Svetega Duha.
Rodila bo sina in daj mu ime Jezus,
kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.«
Vse to pa se je zgodilo,
da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
›Glej, devica bo spočela in rodila sina
in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami.‹
Ko se je Jožef zbúdil,
je stóril, kakor mu je naróčil Gospodov angel.
Vzel je svojo ženo k sebi.

Poslušali smo Kristusov evangelij.