4. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog bo ohranil ponižno in ubogo ljudstvo
Sof 2,3; 3,12–13

Berilo iz knjige preroka Sofoníja.

Iščite Gospoda, vsi ponižni v deželi,
ki izpolnjujete njegove odlóke.
Iščite pravičnost, iščite ponižnost,
morebiti se skrijete na dan Gospodove jeze.
Gospod govorí:
»V tvoji sredi, Jeruzalem, bom ohranil ljudstvo, ponižno in ubogo,
ki bo zaupalo v Gospodovo ime.
Oni, Izraelov ostanek, ne bodo delali krivice in ne govorili laži.
V njihovih ustih ne bo najti zvijačnega jezika,
kajti pasli bodo in počivali in nihče jih ne bo strašil.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 146,6c-10 (R Mt 5,3a)

Odpev: Blagor ubogim v duhu.
ali: Aleluja.

Gospod varuje zvestobo na veke,
Gospod pomaga do pravice zatiranim,
Gospod daje kruha lačnim,
Gospod osvobaja jetnike. Odpev.

Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične,
Gospod varuje tujce. Odpev.

Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. Odpev.

Drugo berilo: Bog je izvolil, kar je v očeh sveta slabotno
1 Kor 1,26-31

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.

Glejte, bratje, kakšni ste poklicani!
Ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko mogočnih,
ni vas veliko plemenitih po rodu.
Nasprotno, Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta nespametno,
da bi osramótil modre.
Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno,
da bi osramótil tisto, kar je močno.
Bog si je izbral tisto,
kar je na svetu neplemenito po rodu in zaničevano,
tisto, kar ne biva, da bi izničil to, kar biva,
da se pred Bogom ne bi ponašal noben človek.
Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu,
ki je za nas postal
modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in odrešenje,
da bi se  kakor je pisano 
tisti, ki se ponaša, ponašal v Gospodu.

Božja beseda.

Aleluja Mt 5,12a

Aleluja. Veselite in radujte se,
kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Aleluja.

Evangelij: Blagor ubogim v duhu
Mt 5,1-12a

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Ko je tisti čas Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro.
Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu.
Odprl je usta in jih učil:

»Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim,
kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim,
kajti deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti,
kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljenim,
kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu,
kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir,
kajti imenovani bodo Božji sinovi.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor vam,
kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali
in vse húdo o vas lažnivo govorili.
Veselite in radujte se,
kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.«

To je Kristusov evangelij.