4. postna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: David je maziljen za kralja nad Izraelom
1 Sam 16,1b.6-7.10-13a

Berilo iz prve Sámuelove knjige.

Tiste dni je Gospod rekel Sámuelu:
»Napolni svoj rog z oljem in pojdi!
Pošiljam te k Bętlehemcu Jéseju,
kajti med njegovimi sinovi sem si izbral kralja.«
Ko so prišli v Bětlehem in je zagledal Eliába, si je rekel:
»Gotovo je tu pred Gospodom njegov maziljenec.«
Gospod pa je rekel Sámuelu:
»Ne glej na njegov videz ne na njegovo visoko postavo,
kajti odklônil sem ga.
Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek.
Človek namreč vidi, kar je pred očmi,
Gospod pa vidi v srce.«
Jése je pripęljal sedem svojih sinov pred Samuela.
Samuel pa je rekel Jéseju:
»Teh Gospod ni izvôlil.«

Potem je Samuel rekel Jéseju:
»So to vsi mladeniči?«
Jése je rekel:
»Ostal je še najmlajši. Glej, ta pase drobnico.«
Samuel je rekel Jéseju:
»Pošlji ponj in naj ga pripeljejo,
kajti ne sedemo za mizo, dokler ne pride sem!«
Poslal je ponj in ga dal pripeljati.
Bil je rdečkast, lepih oči in prijeten na pogled.
Gospod je rekel:
»Vstani, mazili ga, kajti ta je!«
Samuel je vzel rog z oljem in ga mazilil sredi njegovih bratov.
Od tega dne naprej je Gospodov duh napolnjeval Davida.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 23,1-6 (R 1)

Odpev: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. Odpev.

Vódi me po pravih stëzah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hôdil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Odpev.

Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna. Odpev.

Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja. Odpev.

Drugo berilo: Vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus
Ef 5,8-14

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežánom.

Bratje in sestre,
nekoč ste bili temă, zdaj pa ste luč v Gospodu.
Živite kot otroci luči,
kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici.
Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu!
Ne sodelujte pri jalovih delih teme,
marveč jih obsojajte.
Kar namreč oni počenjajo na skrivaj,
je že omenjati sramotno.
Vse, kar je obsodbe vredno, se razodeva po lúči.
Kajti vse, kar se razodeva, je luč. Zato je rečeno:
»Prebúdi se, ki spiš,
in vstani od mrtvih
in razsvétlil te bo Kristus.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Vrstica pred evangelijem Jn 8,12

Jaz sem luč sveta, govorí Gospod.
Kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja.

Evangelij: Jezus odpre oči sleporojenemu
Jn 9,1-41

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka,
ki je bil slep od rojstva.
Njegovi učenci so ga vprašali:
»Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?«
Jezus je odgovóril:
Ni grešil ne on ne njegovi starši,
ampak na njem naj se razodénejo Božja dela.
Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal.
Pride noč, ko nihče ne more delati.
Dokler sem na svetu, sem luč sveta.«

Ko je to izgovóril, je pljunil na tla in s slino narédil blato.
Pomazal mu je z blatom oči
in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!«
(kar v prevodu pomeni Poslani).
Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl.
Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili:
»Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?«
Eni so govorili: »On je,«
medtem ko so drugi govorili: »Ne, podoben mu je.«
Sam pa je govóril: »Jaz sem.«
Rekli so mu tedaj:
»Kako so se ti torej oči odprle?«
On pa je dejal:
»Tisti človek, ki se imenuje Jezus, je narédil blato,
mi z njim pomazal oči in mi rekel:
›Pojdi v Síloo in se umij.‹
Šel sem tja, se umil in spregledal.«
Rekli so mu: »Kje je tisti?«
Dejal jim je: »Ne vem.«

Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem.
Tisti dan, ko je Jezus narédil blato in mu odprl oči, je bila sobota.
In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal.
Dejal jim je:
»Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.«
Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili:
»Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.«
Drugi pa so govorili:
»Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?«
In bil je razdor med njimi.
Slepemu so tedaj ponovno rekli:
»Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?«
On pa je rekel: »Prerok je.«

Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal,
dokler niso poklicali staršev tega, ki je spregledal.
Vprašali so jih:
»Je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil slep?
Kako, da zdaj vidi?«
Starši so odgovorili in rekli:
»Veva, da je to najin sin in da se je rodil slep;
kako to, da zdaj vidi, pa ne veva,
in kdo mu je odprl oči, mídva ne veva.
Njega vprašajte. Dovolj je star. Sam naj govori o sebi.«
To so rekli njegovi starši, ker so se bali Judov;
Judje so namreč že sklenili, da bodo vsákogar,
ki ga bo priznal za Mesija, izobčili iz shodnice.
Zato so njegovi starši rekli:
›Dovolj je star, njega vprašajte.‹

Tedaj so farizeji drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep,
in mu rekli:
»Daj čast Bogu! Mi vemo, da je ta človek grešnik.«
On pa je odgovóril:
»Če je grešnik, ne vem.
Eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim.«
Tedaj so mu rekli:
»Kaj ti je storil? Kako ti je odprl oči?«
Odgovóril jim je:
»Povedal sem vam že, pa niste poslušali.
Čemu hočete znova slišati?
Bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci?«

In ozmerjali so ga in mu rekli:
»Ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci.
Mi vémo, da je Mojzesu govóril Bog;
o tem pa ne vemo, od kod je.«
Mož jim je odvrnil in rekel:
»To je res čudno, da ne véste, od kod je,
meni pa je odprl oči.
Vémo, da Bog grešnikov ne usliši.
Kdor pa Boga časti in spolnjuje njegovo voljo,
téga usliši.
Od vekomaj se ni slišalo,
da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči.
Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mógel ničesar storiti.«
Odgovorili so in mu rekli:
»Ves si rôjen v grehih, pa nas boš učil?«
In vrgli so ga ven.

Jezus je slišal, da so ga vrgli ven.
Našel ga je in mu je rekel:
»Veruješ v Sina človekovega?«
In ta je odgovóril ter rekel:
»Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?«
Jezus mu je rekel:
»Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.«
Tedaj je dejal:
»Verujem, Gospod,«
in se je pred njim poklonil do tal.
In Jezus je rekel:
»Za sodbo sem prišel na ta svet,
da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.«
To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri njem in so mu rekli:
»Smo morda tudi mi slepi?«
Jezus jim je dejal:
»Če bi bili slepi, bi ne imeli greha.
Ker pa pravite: ›Vidimo‹, vaš greh ostane.«

Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Jezus odpre oči sleporojenemu
Jn 9,1.6-9.13-17.34-38

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal človeka,
ki je bil slep od rojstva.
Pljunil je na tla in s slino narédil blato.
Pomazal mu je z blatom oči
in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!«
(kar v prevodu pomeni Poslani).
Odšel je torej in se umil.
Ko se je vrnil, je videl.
Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili:
»Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?«
Eni so govorili: »On je,«
medtem ko so drugi govorili: »Ne, podoben mu je.«
Sam pa je govóril: »Jaz sem.«

Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem.
Tisti dan, ko je Jezus narédil blato in mu odprl oči, je bila sobota.
In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal.
Dejal jim je:
»Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.«
Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili:
»Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.«
Drugi pa so govorili:
»Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?«
In bil je razdor med njimi.
Slepemu so tedaj ponovno rekli:
»Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?«
On pa je rekel: »Prerok je.«
Odgovorili so in mu rekli:
»Ves si rôjen v grehih, pa nas boš učil?«
In vrgli so ga ven.

Jezus je slišal, da so ga vrgli ven.
Našel ga je in mu je rekel:
»Veruješ v Sina človekovega?«
In ta je odgovóril ter rekel:
»Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?«
Jezus mu je rekel:
»Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.«
Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,«
in se je pred njim poklonil do tal.

Kristusov evangelij.