4. velikonočna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog je naredil Jezusa za Gospoda in Mesija
Apd 2,14a.36-41

Berilo iz Apostolskih del.

Na binkoštni dan je vstal Peter z enajstérimi,
povzdignil glas in spregovóril:
»Zagotovo naj vé vsa Izraelova hiša:
tega Jezusa, ki ste ga vi križali,
je Bog narédil za Gospoda in Mesija.«
Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo.
Rekli so Petru in drugim apostolom:
»Bratje, kaj naj storimo?«
Peter jim je odgovoril:
»Spreobrníte se!
Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa
krstiti v odpuščanje svojih grehov
in prejeli boste dar Svetega Duha.
Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč,
kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.«
Prepričeval jih je še z mnogimi drugimi besedami
in jih opominjal in jim govóril:
»Rešíte se iz tega pokvarjenega rodu!«
Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti;
in tega dne se jim je pridružilo približno tri tisoč ljudi.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 23,1-6 (R 1)

Odpev: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
ali: Aleluja.

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. Odpev.

Vódi me po pravih stëzah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Odpev.

Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna. Odpev.

Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja. Odpev.

Drugo berilo: Obrnili smo se k pravemu pastirju
1 Pt 2,20b-25

Berilo iz prvega pisma apostola Petra.

Preljubi,
pred Bogom je hvalevredno,
če delate dobro in če potrpežljivo prenašate bridkost.
Saj ste bili vendar za to poklicani.
Saj je tudi Kristus trpél za vas
in vam zapústil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah.
On ni storil greha in ni bilo zvijače v njegovih ustih.
Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja.
Ko je trpel, ni grozil,
ampak je vse prepuščal njemu, ki sodi pravično.
Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les,
da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost.
Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni.
Kakor ovce ste namreč blodili,
zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Jn 10,14

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod,
in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Evangelij: Jezus je pastir in vrata k ovcam
Jn 10,1-10

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je rekel Jezus:
»Resnično, resnično, povem vam:
Kdor ne vstopi v ovčjo stajo skozi vrata,
ampak se splazi vanjo drugod, je tat in ropar.
Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac.
Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas
in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi iz staje.
Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi
in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas.
Za tujcem pa ne bodo šle,
ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.«

Jezus jim je povedal to priliko, pa niso razumeli, kaj jim je govóril.
Jezus je znova spregovóril:
»Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce.
Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji,
toda ovce jih niso poslušale.
Jaz sem vrata. Kdor vstopi skozme, se bo rešil;
hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel pašo.
Tat prihaja samo zato, da krade, kólje in uničuje.
Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v obilju.«

Kristusov evangelij.