5. velikonočna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Prvi diakoni, polni Duha in modrosti
Apd 6,1-7

Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni je število učencev naraščalo.
Helenisti pa so začeli godrnjati čez Hebrejce,
češ da so njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni oskrbi.
Dvanajstéri so sklicali množico učencev in rekli:
»Ni prav, da zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri mizi.
Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož,
ki uživajo ugled in so polni Duha in modrosti,
in določili jih bomo za to službo!
Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju Božje besede.«
Množica je predlog soglasno sprejela.
Izvolili so Štefana, moža, ki je bil poln vere in Svetega Duha,
Filipa, Próhorja, Nikánorja, Tímona,
Parmenája in Nikolája, spreobrnjenca in priseljenca iz Antiohíje.
Predstavili so jih apostolom
in ti so med molitvijo položíli nanje roke.
In Božja beseda se je širila,
število učencev v Jeruzalemu se je zelo množilo
in tudi veliko duhovnikov je sprejelo vero.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 33,1-2.4-5.18-19 (R 22a)

Odpev: Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.
ali: Aleluja.

Vriskajte, pravični, v Gospodu,
iskrenim se spodobi, da ga hvalijo;
zahvaljujte se Gospodu s citrami,
na harfo desetih strun mu igrajte. Odpev.

Zakaj Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev.

Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto,
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti. Odpev.

Drugo berilo: Mi smo izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo
1 Pt 2,4-9

Berilo iz prvega pisma apostola Petra.

Preljubi,
h Gospodu stopíte, k živemu kamnu,
ki so ga sicer ljudje zavrgli,
a je pri Bogu izbran in dragocen.
Saj ste vendar živi kamni.
Zato se vgrajujte v duhovno stavbo,
tako da boste sveto duhovništvo
in boste darovali duhovne daritve,
ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu.
V Pismu namreč beremo:
›Glej, na Síonu polagam kamen,
izbran in dragocen vogelni kamen;
kdor veruje vanj, ne bo osramočen.‹
Vam torej, ki verujete, je čast,
tistim, ki ne verujejo, pa:
›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen‹
in ›kamen spotike in skala pohujšanja‹.
Ker niso pokorni besedi, se spotikajo;
in prav za to so bili postavljeni.
Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod,
ljudstvo, določeno za Božjo last,
da bi oznanjali slavna dela tistega,
ki vas je poklical iz temë v svojo čudovito luč.

Božja beseda.

Aleluja Jn 14,6

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govorí Gospod.
Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Aleluja.

Evangelij: Kristus je pot, resnica in življenje
Jn 14,1-12

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Vaše srce naj se ne vznemirja.
Verujete v Boga, tudi vame verujte!
V hiši mojega Očeta je veliko bivališč.
Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel:
Odhajam, da vam pripravim prostor?
Ko odidem in vam pripravim prostor,
bom spet prišel in vas vzel k sebi,
da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.
In pot, kamor grem, poznate.«
Tomaž mu je rekel:
»Gospod, ne vemo, kam greš.
Kako bi mogli poznati pot?«

Jezus mu je dejal:
»Jaz sem pot, resnica in življenje.
Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.
Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta.
Od zdaj ga poznate in videli ste ga.«
Filip mu je rekel:
»Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«

Jezus mu je dejal:
»Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal?
Kdor je videl mene, je videl Očeta.
Kako moreš reči: ›Pokaži nam Očeta.‹
Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni?
Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe;
ampak Oče, ki je v meni, opravlja svoja dela.
Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni;
če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih.
Resnično, resnično, povem vam:
Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam,
tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal,
ker grem jaz k Očetu.«

To je Kristusov evangelij.