6. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog nikomur ni dovolil grešiti
Sir 15,15-20

Berilo iz Sírahove knjige.

Če hočeš, boš izpolnjeval zapovedi.
Zvestobo ohraniti je stvar tvoje dobre volje.
Predte je polóžil ogenj in vodo,
roko boš iztegnil, po čemer boš hotel.
Pred ljudmi sta življenje in smrt
in kar bo komu po volji, mu bo dano.
Zakaj velika je Gospodova modrost,
Gospod je silen v mogočnosti in vidi vse.
Njegove oči zrejo na tiste, ki se ga bojijo,
pozna vsako človekovo dejanje.
Nikomur ni ukazal, naj bo brezbožen,
nikomur ni dovôlil grešiti.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34 (R 1)

Odpev: Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi.

Blagor njim, katerih pot je popolna,
ki hodijo v Gospodovi postavi.
Blagor njim, ki ohranjajo njegova pričevanja,
ki ga z vsem srcem iščejo. Odpev.

Ti si razglásil svoje ukaze,
da bi se jih natančno držali.
O da bi bile moje poti trdne
v izpolnjevanju tvojih zakonov! Odpev.
Gospod, stôri dobro svojemu služabniku,
žível bom in izpolnjeval tvojo besedo.
Odpri mi oči, da bom gledal
čudovita dela tvoje postave. Odpev.

Úči me, Gospod, pota svojih zakonov,
čuval jih bom do konca.
Daj mi razumnost, da bom ohranjal tvojo postavo,
varoval jo bom z vsem srcem. Odpev.

Drugo berilo: Modrost je Bog vnaprej določil za naše poveličanje
1 Kor 2,6-10

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.

Bratje in sestre,
modrost oznanjamo med popolnimi.
Toda ne modrosti tega sveta,
tudi ne modrosti voditeljev tega sveta.
Ti so minljivi.
Mi oznanjamo Božjo modrost v skrivnosti, tisto prikrito,
ki jo je Bog pred veki vnaprej določil za naše poveličanje.
Te ni spoznal noben mogočnik tega sveta.
Kajti ko bi jo bili spoznali,
Gospoda veličastva pač ne bi bili križali.
Kakor je pisano:
Česar oko ni videlo in uho ni slišalo
in kar v človekovo srce ni prišlo,
kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo,
to nam je Bog razodel po Duhu.
Duh namreč preiskuje vse, celo Božje globine.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja prim. Mt 11,25

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Evangelij: Jezus dopolnjuje postavo
Mt 5,17-37

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke;
ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel.
Resnično, povem vam:
Dokler ne preideta nebo in zemlja,
ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave,
preden se vse ne zgodí.
Kdor bo torej kŕšil eno od teh,
pa čeprav najmanjših zapovedi
in bo tako ljudi učil,
bo najmanjši v nebeškem kraljestvu.
Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil,
bo velik v nebeškem kraljestvu.
Kajti povem vam:
Če vaša pravičnost ne bo večja
kakor pravičnost pismoukov in farizejev,
ne pridete v nebeško kraljestvo.

Slišali ste, da je bilo starim rečeno:
›Ne ubijaj!
Kdor pa koga ubije, pride pred sodišče.‹
Jaz pa vam pravim:
Vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodišče.
Kdor pa reče bratu ›tepec‹, zasluži, da pride pred véliki zbor;
in kdor mu reče ›norec‹, zasluži, da pride v peklenski ogenj!

Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš,
da ima tvoj brat kaj proti tebi,
pústi dar tam pred oltarjem,
pojdi in se najprej spravi z bratom,
potem pa se vrni in daruj svoj dar.
Spravi se hitro s svojim nasprotnikom,
dokler si z njim še na poti,
da te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku,
da te vrže v ječo.
Resnično, povem ti:
Ne prideš od tam,
dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča.

Slišali ste, da je bilo rečeno:
›Ne prešuštvuj!‹
Jaz pa vam pravim:
Kdor koli s poželenjem gleda žensko,
je v srcu že prešuštvoval z njo.

Če te desno oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe;
kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa,
kakor da bi bilo vse tvoje telo vrženo v pekel.
In če te desna roka pohujšuje,
jo odsekaj in vrzi od sebe,
kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa,
kakor da bi vse tvoje telo prišlo v pekel.

Rečeno je bilo:
›Kdor se loči od svoje žene, naj ji dá ločitveni list.‹
Jaz pa vam pravim:
Kdor se loči od svoje žene, razen če zveza ni bila zakonita,
je kriv, da ona prešuštvuje.
In kdor se z ločeno ožéni, prešuštvuje.

Dalje ste slišali, da je bilo starim rečeno:
›Ne prisegaj po krivem; izpolni pa,
kar si prisegel Gospodu!‹
Jaz pa vam pravim:
Sploh ne prisegajte!
Ne pri nebu, ker je Božji prestol,
ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog,
ne pri Jeruzalemu, ker je mesto vélikega kralja.
Tudi pri svoji glavi ne prisegaj,
ker niti enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega.
Vaš ›da‹ naj bo ›da‹, in vaš ›ne‹ naj bo ›ne‹;
kar je več kot to, je od hudega.«

Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Jezus dopolnjuje postavo
Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Povem vam:
Če vaša pravičnost ne bo večja
kakor pravičnost pismoukov in farizejev,
ne pridete v nebeško kraljestvo.

Slišali ste, da je bilo starim rečeno:
›Ne ubijaj!
Kdor pa koga ubije, pride pred sodišče.‹
Jaz pa vam pravim:
Vsak, kdor se jezi na svojega brata,
zasluži, da pride pred sodišče.

Slišali ste, da je bilo rečeno:
›Ne prešuštvuj!‹
Jaz pa vam pravim:
Kdor koli s poželenjem gleda žensko,
je v srcu že prešuštvoval z njo.

Dalje ste slišali, da je bilo starim rečeno:
›Ne prisegaj po krivem;
izpolni pa, kar si prisegel Gospodu!‹
Jaz pa vam pravim:
Sploh ne prisegajte!
Vaš ›da‹ naj bo ›da‹, in vaš ›ne‹ naj bo ›ne‹;
kar je več kot to, je od hudega.«

Kristusov evangelij.