8. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Gospod ne pozabi nikogar
Iz 49,14-15

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Hči síonska pravi:
»Zapústil me je Gospod,
Gospod je name pozabil.«
»Mar žena pozabi svojega otročiča
in se ne usmili otroka svojega telesa?
A tudi če bi ona pozabila,
jaz te ne bom pozabil,«
govorí Gospod.

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 62,2-3.6-9b (R 6a)

Odpev: Le pri Bogu se umíri, moja duša!

Le v Bogu se spočije moja duša,
le od njega mi prihaja rešitev.
Le on je moja skala in moja rešitev,
moja trdnjava je, nikoli ne bom omahnil. Odpev.

Le pri Bogu se umíri, moja duša!
kajti v njem je vse moje upanje.
Le on je moja skala in moja rešitev,
moja trdnjava je, zato ne bom omahnil. Odpev.

Pri Bogu je moja rešitev in moja slava,
on je moja moč, moje zavetje je v Bogu.
Zaupajte vanj ob vsakem času, o Božje ljudstvo,
pred njim odprite svoja srca. Odpev.

Drugo berilo: Bog bo razodel misli naših src
1 Kor 4,1-5

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.

Bratje in sestre,
imejte nas za Kristusove služabnike,
za oskrbnike Božjih skrivnosti.
Seveda, od oskrbnikov se zahteva, da so zanesljivi.
Meni pa je prav malo mar,
če meni sodite vi ali kakšno človeško sodišče.
Seveda pa tudi jaz ne sodim sebi.
Ne zavedam se sicer nobene krivde.
Vendar zato še nisem opravičen.
Sodi mi namreč Gospod.
Ne sodíte torej pred časom, preden pride Gospod,
ki bo tudi osvétlil, kar je skrito v temi,
in razkril naméne src.
Tedaj bo vsak prejel od Boga priznanje.

To je Božja beseda.

Aleluja Heb 4,12

Aleluja. Božja beseda je živa in dejavna
ter presoja vzgibe in misli srca. Aleluja.

Evangelij: Kristus svari pred zaskrbljenostjo
Mt 6,24-34

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Nihče ne more služiti dvema gospodarjema:
ali bo enega sovražil in drugega ljubil,
ali pa se bo enega dŕžal in drugega zaničeval.
Ne morete služiti Bogu in mámonu.
Zato vam pravim:
Ne bodite v skrbeh za svoje življenje,
kaj boste jedli ali kaj boste pili,
in ne za svoje telo, kaj boste oblekli.
Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka?

Poglejte ptice neba!
Ne sejejo in ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice,
in vendar jih vaš nebeški Oče hrani.
Ali niste vi več vredni kot one?
Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo
podaljšati svoje življenje za en sam komolec?
In za obleko, kaj ste v skrbeh?
Poučite se od lilij na polju, kako rastejo.
Ne trudijo se in ne predejo,
toda povem vam:
Še Salomon v vsem svojem veličastvu
ni bil oblečen kakor ena izmed njih.
Če pa Bog tako obláči travo,
ki je danes na polju, jutri pa jo vržejo v peč,
mar ne bo mnogo bolj obláčil vas, maloverni?

Ne bodite torej v skrbeh in ne govorite:
›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹
Po vsem tem sprašujejo pogani.
Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete.
Íščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost
in vse to vam bo navrženo.
Ne bodite v skrbeh za jutri,
kajti jutrišnji dan bo prinesel svoje skrbi.
Dovolj je dnevu njegova lastna teža.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.