2. velikonočna, bela nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Družili so se med seboj in imeli vse skupno
Apd 2,42-47

Berilo iz Apostolskih del.

Bratje so bili stanovitni v nauku apostolov in v bratskem občéstvu,
v lomljenju kruha in v molitvah.
Vse pa je v duši navdajal strah,
ker se je po apostolih dogajalo veliko čudežev in znamenj.
Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno:
prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem,
kolikor je kdo potreboval.
Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju,
lomili kruh po domovih
ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem.
Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi.
Gospod pa jim je vsak dan pridruževal take, ki so našli odrešenje.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 118,2-4.13-15.22-24 (R 1a)

Odpev: Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.
ali: Aleluja.

Naj vendar reče Izrael:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Naj vendar reče Aronova hiša:
»Vekomaj traja njegova dobrota.« Odpev.

Naj vendar rečejo tisti, ki se bojijo Gospoda:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili,
a Gospod mi je pomagal. Odpev.

Gospod je moja moč in moja pesem,
bil je moja rešitev.
To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih:
Gospodova desnica je mogočno delovala. Odpev.

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.
To je Gospodovo delo, v naših očeh je čudovito.
To je dan, ki ga je Gospod narédil,
radujmo se in se ga veselimo. Odpev.

Drugo berilo: Bog nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa prerodil za živo upanje
1 Pt 1,3-9

Berilo iz prvega pisma apostola Petra.

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa!
V svojem velikem usmiljenju
nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa od mrtvih
preródil za živo upanje,
za nerazpadljivo, neomadeževano in nevenljivo dediščino,
ki je v nebesih shranjena za vas,
katere Božja moč po veri varuje,
da boste dosegli odrešenje, ki čaka,
da se razodéne v poslednjem času.
Bodite tega veseli,
čeprav morate zdaj nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah.
Tako bo preizkušenost vaše vere veljala več kakor zlato,
ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša.
To vam bo v hvalo, slavo in čast,
ko se bo razodël Jezus Kristus.
Njega ljúbite, čeprav ga niste videli.
Verujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite,
veselite se v neizrekljivem in poveličanem veselju,
ko dosegate namen svoje vere, namreč odrešenje duš.

Božja beseda.

Aleluja Jn 20,29

Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ.
Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali! Aleluja.

Evangelij: Čez osem dni je prišel Jezus
Jn 20,19-31

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam,
kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena,
je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran.
Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.
Tedaj jim je Jezus spet rekel:
»Mir vam bodi!
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmite Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček,
pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus.
Drugi učenci so mu torej pripovedovali:
»Gospoda smo videli.«
On pa jim je rekel:
»Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev
in ne vtaknem prsta v rane od žebljev
in ne položim roke v njegovo stran,
nikakor ne bom veroval.«

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi.
Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
Potem je rekel Tomažu:
»Polôži svoj prst sëm in poglej moje roke!
Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran
in ne bodi neveren, ampak veren.«
Tomaž mu je odgovóril in rekel:
»Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu je rekel:
»Ker si me videl, veruješ?
Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!«

Jezus je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj,
ki niso zapisana v tej knjigi;
ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin,
in da bi s tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu.

To je Kristusov evangelij.