Binkošti, dnevna maša

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Vsi so napolnjeni s Svetim Duhom začeli govoriti
Apd 2,1-11

Berilo iz Apostolskih del.

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju.
Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar,
in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili,
in nad vsakim je obstal po eden.
Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom
in začeli so govoriti v tujih jezikih,
kakor jim je Duh dajal izgovarjati.
V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje,
pobožni možje iz vseh narodov pod nebom.
Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi.
Vsi so bili vsi iz sebe,
ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku.
Strmeli so, se čudili in govorili:
»Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci?
Kako, da jih slišimo vsak v svojem maternem jeziku?
Parti, Médijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v Mezopotámiji,
Juději in Kapadókiji, v Póntu in Aziji,
v Frígiji in Pamfíliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Ciréne,
in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj,
Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci  vsi jih slišimo,
kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 104,1.24ac.29-31.34 (R prim. 30)

Odpev: Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.
ali: Aleluja.

Slávi, moja duša, Gospoda.
Gospod, moj Bog, zelo si velik, veličastvo in sijaj si oblekel.
O Gospod, kako številna so tvoja dela,
zemlja je polna bitij, ki si jih ustvaril. Odpev.

Če skriješ svoje obličje, se prestrašijo.
Ko jim vzameš dih, preminejo in se v svoj prah povrnejo.
Ko pa pošlješ svoj dih, so ustvarjena,
in prenoviš obličje zemlje. Odpev.

Gospodova slava naj traja na veke,
Gospod naj se veseli nad svojimi deli.
Naj mu bo prijetna moja pesem,
veselíl se bom v Gospodu. Odpev.

Drugo berilo: V enem Duhu smo bili vsi krščeni v eno telo
1 Kor 12,3b-7.12-13

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
nihče ne more reči: »Jezus je Gospod,« razen v Svetem Duhu.
Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti.
Različne so službe, Gospod pa je isti.
Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.
Vsakomur se daje razodetje Duha v korist vseh.
Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov,
vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko,
tako je tudi pri Kristusu.
V enem Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo,
naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni,
in vsi smo pili enega Duha.

Poslušali smo Božjo besedo.

PESEM SLEDNICA

Pridi, pridi, Sveti Duh,
iz nebes na nas razlij
svoje lúči svetli sij!

Pridi, oče revežem,
ki deliš darove vsem,
pridi, srcem svetla luč!

Ti olajšaš nam bridkost,
ti si dušam sladki gost,
ti jih sládko poživiš.

V hudem trudu si nam mir,
v vročem dnevu hladen vir
in tolažba v žalosti.

O, ti luč preblažena,
daj, razsvětli srca vsa
zvestih svojih vernikov.

Saj brez tvoje milosti
človek poln je bednosti,
krivdi ne izógne se.

Duši madeže izmij,
kar je súho, spet zalij
in ozdrávi rane vse!

Upogni, kar upira se,
vse ogrej, kar mrzlo je,
vôdi vse, ki so zašli.

In sedméro vlij darov
v duše svojih vernikov,
saj ti v vsem zaupajo.

Za krepost plačilo daj,
srečno smrt in sveti raj,
v njem veselje vekomaj.

Aleluja

Aleluja. Pridi Sveti Duh! Napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni! Aleluja.

Evangelij: Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam
Jn 20,19-23

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Pod noč tistega dne, prvega v tednu,
ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali,
iz strahu pred Judi zaklenjena,
je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran.
Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.
Tedaj jim je Jezus spet rekel:
»Mir vam bodi!
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmíte Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Kristusov evangelij.

Kjer se v ponedeljek ali celo torek po binkoštih verniki morajo ali imajo navado udeležiti se maše, se sme ponovno brati berila binkoštne nedelje ali pa se jih vzame iz obrednika svete birme.