Gospodov vnebohod

Celotno besedilo v pdf oblilki

Prvo berilo: Vpričo njih je šel v nebo
Apd 1,1-11

Berilo iz Apostolskih del.

V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem, kar je Jezus delal in učil
do dne, ko je bil vzet v nebesa.
Še prej je apostolom, ki si jih je bil izbral,
dal naročila po Svetem Duhu.
Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živi:
štirideset dni se jim je prikazoval
in jim govoril o Božjem kraljestvu.
Ko je bil z njimi pri jedi,
jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema,
temveč naj počakajo na Očetovo obljubo,
»o kateri ste slišali od mene;
zakaj Janez je krščeval z vodo,
vi pa boste v nekaj dneh krščeni s Svetim Duhom«.
Ko so bili zbrani, so ga vprašali:
»Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?«
Rekel jim je:
»Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke,
ki jih je Oče določil v svoji oblasti.
Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas,
in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji
ter do skrajnih mej sveta.«
Po teh besedah se je dvignil pred njihovimi očmi
in oblak ga je zastrl njihovim pogledom.
Ko so po njegovem odhódu strmeli v nebo,
glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla:
»Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo?
Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo,
bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 47,2-3.6-9 (R 6a)

Odpev: Bog se dviga med vzklikanjem.
ali: Aleluja.

Vsa ljudstva, ploskajte z rokami,
vzklikajte Bogu z glasnim vriskanjem!
Zakaj Gospod, Najvišji, je vsega spoštovanja vreden,
véliki kralj nad vso zemljo. Odpev.

Bog se dviga med vzklikanjem,
Gospod se dviga med donenjem roga.
Prepevajte Bogu, prepevajte,
prepevajte našemu kralju, prepevajte. Odpev.

Zakaj Bog je kralj vse zemlje;
pojte pesem v modrosti.
Bog kraljuje nad narodi,
Bog sedi na prestolu svoje svetosti. Odpev.

Drugo berilo: Posadil ga je na svojo desnico v nebesih
Ef 1,17-23

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.

Bratje in sestre,
Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva,
naj vam da duha modrosti in razodetja, da ga boste spoznali.
On naj razsvetlí oči vašega srca, da bi vedeli,
v kakšno upanje vas je poklical,
kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih,
kakšna je čezmerna veličina njegove mogočnosti do nas,
ki verujemo po delovanju njegove silne moči.
To moč je uresničil v Kristusu, ko ga je obúdil od mrtvih
in ga posádil na svojo desnico v nebesih,
nad vsakršno vladarstvo in oblast,
nad vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno ime,
ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem.
In vse je polóžil pod njegove noge,
njega pa postavil čez vse kot glavo Cerkvi,
ki je njegovo telo, polnost njega, ki v vsem vse izpolnjuje.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Mt 28,19a.20b

Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, govorí Gospod.
Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Evangelij: Jezus ima vso oblast v nebesih in na zemlji
Mt 28,16-20

‡Konec svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas se je enajst učencev odpravilo v Galilejo na goro,
kamor jim je bil Jezus naročil.
Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili,
nekateri pa so dvomili.
Jezus je pristopil in jim spregovóril:
»Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.
Pojdite torej in poučujte vse narode.
Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha
in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!
In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

Kristusov evangelij.