Nedelja Kristusa Kralja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Gospod je pastir in sodnik
Ezk 34,11-12.15-17

Berilo iz knjige preroka Ezékiela.

Tako govorí Gospod Bog:
»Glejte, jaz sam bom poskrbél za svoje ovce in jih poiskăl.
Kakor pastir išče svojo čredo,
ko je sredi med razkropljenimi ovcami,
tako bom tudi jaz poiskăl svoje ovce
in jih rešil iz vseh krajev,
kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne.
Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek,«
govorí Gospod Bog.
»Izgubljene bom poiskăl, razgnane pripęljal nazaj,
polomljene obvezal, bolne okrepčal,
rejene in krepke obvaroval.
Pasel jih bom, kakor je prav.
Vi pa, moja čreda, glejte,«
govorí Gospod Bog,
»sodil bom med ovco in ovco, med ovni in kozli.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 23,1-3.5-6 (R 1)

Odpev: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. Odpev.

Vódi me po pravih stëzah zaradi svojega imena.
Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Odpev.

Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja. Odpev.

Drugo berilo: Kristus bo izročil kraljevanje Očetu
1 Kor 15,20-26.28

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.

Bratje in sestre,
Kristus je vstal od mrtvih,
prvenec tistih, ki so zaspali.
Ker je namreč po človeku smrt,
je po človeku tudi vstajenje mrtvih.
Kakor namreč v Adamu vsi umirajo,
tako bodo v Kristusu tudi vsi ožívljeni,
vendar vsak po vrsti: najprej Kristus,
potem pa ob njegovem prihodu tisti, ki so Kristusovi.
Nato bo dovršitev, ko bo kraljevanje izróčil Bogu Očetu
in uničil vsakršno poglavarstvo
ter sleherno oblast in moč.
Kajti on mora kraljevati,
dokler ne položi vseh sovražnikov pod njegove noge.
Kot zadnji sovražnik bo uničena smrt.
Ko pa mu bo vse podvrženo,
se bo tudi Sin sam podvrgel njemu,
ki mu je vse podvrgel,
da bo Bog vse v vsem.

Božja beseda.

Aleluja Mr 11,9.10

Aleluja. Blagoslovljën, ki prihaja v Gospodovem imenu!
Blagoslovljěno kraljestvo našega očeta Davida, ki prihaja! Aleluja.

Evangelij: Kristus pride sodit v slavi
Mt 25,31-46

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu
in vsi angeli z njim,
takrat bo sédel na prestol svojega veličastva.
Pred njim bodo zbrani vsi narodi
in ločil bo ene od drugih,
kakor pastir loči ovce od kozlov.
Ovce bo postavil na svojo desnico,
kozle pa na levico.

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici:
›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta!
Prejmite v posest kraljestvo,
ki vam je pripravljeno od začetka sveta!
Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti,
žejen sem bil in ste mi dali piti,
tujec sem bil in ste me sprejeli,
nag sem bil in ste me oblekli,
bolan sem bil in ste me obiskali,
v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹
Tedaj mu bodo pravični odgovorili:
›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili
ali žejnega in ti dali piti?
Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli
ali nagega in te oblekli?
Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹
Kralj jim bo odgovóril:
›Resnično, povem vam:
Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov,
ste storili meni.‹

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici:
›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj,
ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom!
Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti,
žejen sem bil in mi niste dali piti,
tujec sem bil in me niste sprejeli,
nag sem bil in me niste oblekli,
bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹
Tedaj bodo tudi ti odgovorili:
›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega
ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi
in ti nismo postregli?‹
Tedaj jim bo odgovóril:
›Resnično, povem vam:
Česar niste storili enemu od teh najmanjših,
tudi meni niste storili.‹
Ti pojdejo v večno kazen,
pravični pa v večno življenje.«

To je Kristusov evangelij.