Sveta družina

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Kdor se boji Boga, spoštuje starše
Sir 3,2-6.12-14

Berilo iz Sírahove knjige.

Gospod je očeta povzdignil nad otroke
in utrdil materino pravico pri sinovih.
Kdor spoštuje očeta, bo dosegel odpuščanje grehov,
kdor slavi svojo mater, zbira zaklad.
Kdor spoštuje očeta, bo vesel lastnih otrok,
na dan svoje molitve bo uslišan.
Kdor slavi očeta, bo dolgo žível,
kdor uboga Gospoda, bo svoji materi dal počitek.

Otrok, zavzemi se za očeta na njegova stara leta,
nikar mu v njegovem življenju ne povzročaj gorja.
Čeprav mu pamet peša, bodi prizanesljiv,
ne zaničuj ga, čeprav si na višku svoje moči,
zakaj usmiljenje do očeta ne bo pozabljeno,
marveč se ti bo vračunalo v spravo za grehe.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 128,1-5 (R 1a)

Odpev: Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda.

Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda,
ki hodi po njegovih potih.
Sadove truda svojih rok boš užival,
srečen boš in vedno ti bo dobro. Odpev.

Tvoja žena bo kakor rodovitna trta
sredi tvoje hiše;
tvoji otroci bodo kakor oljčne mladike
okrog tvoje mize. Odpev.

Glej, tako bo blagoslovljen človek,
ki se boji Gospoda.
Blagosloví naj te Gospod s Síona,
da boš užival blaginjo Jerúzalema vse dni svojega življenja. Odpev.

Drugo berilo: Družinsko življenje v Gospodu
Kol 3,12-21

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološánom.

Bratje in sestre,
kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecíte
globoko usmiljenje, dobrotljívost,
ponižnost, krotkóst, potrpežljivost.
Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu,
če se ima kdo proti komu kaj pritožiti.
Kakor je Gospod odpústil vam, tako tudi vi odpuščajte.
Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti.
In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih,
saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu.
In bodite hvaležni.
Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami.
V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte.
S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi
v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu.
In vse, kar koli delate v besedi ali v dejanju,
vse delajte v imenu Gospoda Jezusa
in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu.
Žene, bodite pokorne svojim možem,
kakor se spodobi v Gospodu.
Možje, ljubíte svoje žene in ne bodite osorni do njih.
Otroci, ubogajte svoje starše v vsem, kajti to je všeč Gospodu.
Očetje, ne greníte svojih otrok, da jim pogum ne upade.

Božja beseda.

Aleluja Kol 3,15a.16a

Aleluja. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih.
Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Aleluja.

Evangelij: Jožef po Božji volji reši sveto Družino
Mt 2,13-15.19-23

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Ko so modri odšli,
se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel:
»Vstani, vzemi dete in njegovo mater in zbéži v Egipt!
Ostani tam, dokler ti ne povem;
Heród bo namreč iskal dete, da bi ga umóril.«
Vstal je, še ponoči vzel dete in njegovo mater
ter se umaknil v Egipt.
Tam je bil do Heródove smrti,
da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
›Iz Egipta sem poklical svojega sina.‹
Ko je Heród umrl,
se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel:
»Vstani, vzemi otroka in njegovo mater
in pojdi v Izraelovo deželo,
kajti pomrli so tisti, ki so otroku stregli po življenju.«
Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo.
Ko je slišal, da vlada v Judeji Arheláj
namesto svojega očeta Heróda, se je bal iti tja.
Bil pa je v sanjah opomnjen
in se je umaknil v galilejsko deželo.
Ko je prišel tja, se je nasęlil v mestu, ki se imenuje Nazaret.
In tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po prerokih,
da se bo imenoval Nazaréčan.

To je Kristusov evangelij. Kadar med 25. decembrom in 1. januarjem ni nedelje, obhajamo ta praznik 30. decembra in vzamemo pred evangelijem samo eno berilo.