5. postna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Božji Duh nam daje življenje
Ezk 37,12-14

Berilo iz knjige preroka Ezékiela.

To govorí Gospod Bog:
»Glejte, jaz odprem vaše grobove,
vzdignem vas iz vaših grobóv, o moje ljudstvo,
in vas pripeljem v Izraelovo deželo.
Spoznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove
in vas vzdignem iz vaših grobóv, o moje ljudstvo.
Svojega duha denem v vas, da boste oživeli,
in vas spet postavim na vašo zemljo.
Tedaj boste spoznali, da sem jaz, Gospod, govóril in stóril,«
govorí Gospod.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 130,1-8 (R 7b)

Odpev: Pri Gospodu je obilje rešitve.

Iz globočine, o Gospod, kličem k tebi,
Gospod, usliši moje klice.
Tvoja ušesa naj poslušajo
glas moje ponižne prošnje. Odpev.

Če boš gledal, o Gospod, na krivdo,
Gospod, kdo bo mogel obstati?
Toda pri tebi je odpuščanje,
da bi ti v spoštovanju služili. Odpev.

Upam v Gospoda, moja duša upa,
čakam na njegovo besedo.
Moja duša čaka na Gospoda
bolj kakor stražarji na jutro. Odpev.

Bolj kakor stražarji na jutro,
naj Izrael pričakuje Gospoda!
Zakaj pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve.
On bo rešil Izraela vse njegove krivde. Odpev.

Drugo berilo: Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, prebiva v nas
Rim 8,8-11

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
tisti, ki živijo po měsu, ne morejo biti všeč Bogu.
Vi pa ne živite po měsu, ampak po duhu,
če le prebiva v vas Božji Duh.
In če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov.
Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha,
duh pa je življenje sámo zaradi pravičnosti.
In če prebiva v vas Duh njega, ki je obúdil od mrtvih Jezusa,
bo on, ki je obúdil Kristusa od mrtvih,
po svojem Duhu, ki prebiva v vas,
priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.

Božja beseda.

Vrstica pred evangelijem Jn 11,25a.26c

Jaz sem vstajenje in življenje, govorí Gospod;
kdor vame veruje, vekomaj ne bo umrl.

Evangelij: Jezus je vstajenje in življenje
Jn 11,1-45

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je bil neki bolnik, Lazar iz Betánije,
iz vasi Marije in njene sestre Marte.
Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem
in mu obrisala noge s svojimi lasmi.
Njen brat Lazar je bil bolan.
Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo:
»Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.«
Ko je Jezus to slišal, je rekel:
»Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo,
da bo po njej poveličan Božji Sin.«

Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja.
Ko je torej slišal, da je bolan,
je ostal še dva dni v kraju, kjer je bil.
Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.«
Učenci so mu dejali:
»Učitelj, pravkar so te hoteli Judje kamnáti, pa greš spet tja?«
Jezus je odgovóril:
»Ali nima dan dvanajst ur?
Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta;
če pa kdo hodi okrog ponoči, se spotakne, ker v njem ni luči.«

To je rekel, in nato jim je dejal:
»Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim.«
Učenci pa so mu rekli:
»Gospod, če spi, bo ozdravél.«
Jezus je govóril o njegovi smrti,
oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju.
Tedaj jim je Jezus povedal odkrito:
»Lazar je umrl.
Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali.
A pojdimo k njemu!«
Tomaž, ki se je imenoval Dvojček,
je tedaj rekel součencem:
»Pojdimo še mi, da umremo z njim!«

Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu.
Betánija pa je blizu Jeruzalema,
približno petnajst stadijev od njega.
Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji,
da bi ju tolažili zaradi njunega brata.
Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti;
Marija pa je sedela doma.

Marta je tedaj rekla Jezusu:
»Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl;
a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.«
Jezus ji je rekel:
»Tvoj brat bo vstal.«
Marta mu je dejala:
»Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.«
Jezus ji je rekel:
»Jaz sem vstajenje in življenje:
kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre;
in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.
Veruješ v to?«
Odgovorila mu je:
»Da, Gospod.
Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.«
In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro.
Skrivaj ji je dejala:
»Učitelj je tukaj in te kliče.«
Ko je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla naproti.

Jezus še ni prišel v vas;
še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta.
Judje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli,
da je Marija hitro vstala in odšla ven.
Stopili so torej za njo, ker so mislili, da je šla h grobu,
da bi tam jokala.
Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus.
Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla:
»Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl.«
Ko je Jezus videl, da joka
in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo,
ga je do srca ganilo in je vzdrhtél.
In dejal je:
»Kam ste ga položili?«
Rekli so mu:
»Gospod, pridi in poglej!«
Jezus se je zjokal.
Judje so tedaj govorili:
»Glejte, kako ga je imel rad.«
Nekateri izmed njih pa so dejali:
»Ali ni mógel on, ki je slepemu odprl oči,
tudi storiti, da bi ta ne umrl?«

Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel h grobu.
Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen.
Jezus je rekel:
»Odstranite kamen!«
Marta, sestra umrlega, mu je dejala:
»Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.«
Jezus ji je rekel:
»Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo,
če boš verovala?«
Odstranili so torej kamen;
Jezus pa je vzdignil oči in rekel:
»Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal.
Vedel sem, da me vsělej uslišiš, toda zaradi množice,
ki stoji okrog mene, sem rekel,
da bi verovali, da si me ti poslal.«

In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom:
»Lazar, pridi ven!«
In umrli je prišel ven.
Noge in roke je imel povezane s povôji
in njegov obraz je bil ovit s prtom.
Jezus jim je rekel:
»Razvežite ga in pustíte, naj gre!«
Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je stóril,
je začelo verovati vanj.

To je Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Jezus je vstajenje in življenje
Jn 11,3-7.17.20-27.33-45

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas sta Lazarjevi sestri poslali Jezusu sporočilo:
»Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.«
Ko je Jezus to slišal, je rekel:
»Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo,
da bo po njej poveličan Božji Sin.«
Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja.
Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva dni v kraju, kjer je bil.
Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.«

Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu.
Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti;
Marija pa je sedela doma.
Marta je tedaj rekla Jezusu:
»Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl;
a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.«
Jezus ji je rekel:
»Tvoj brat bo vstal.«
Marta mu je dejala:
»Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.«
Jezus ji je rekel:
»Jaz sem vstajenje in življenje:
kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre;
in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.
Veruješ v to?«
Odgovorila mu je:
»Da, Gospod.
Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.«

Jezusa je tedaj do srca ganilo in je vzdrhtél.
In dejal je:
»Kam ste ga položili?«
Rekli so mu:
»Gospod, pridi in poglej!«
Jezus se je zjokal.
Judje so tedaj govorili:
»Glejte, kako ga je imel rad.«
Nekateri izmed njih pa so dejali:
»Ali ni mógel on, ki je slepemu odprl oči,
tudi storiti, da bi ta ne umrl?«

Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel h grobu.
Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen.
Jezus je rekel:
»Odstranite kamen!«
Marta, sestra umrlega, mu je dejala:
»Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.«
Jezus ji je rekel:
»Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?«
Odstranili so torej kamen;
Jezus pa je vzdignil oči in rekel:
»Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal.
Vedel sem, da me vsëlej uslišiš, toda zaradi množice,
ki stoji okrog mene, sem rekel,
da bi verovali, da si me ti poslal.«

In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom:
»Lazar, pridi ven!«
In umrli je prišel ven.
Noge in roke je imel povezane s povôji
in njegov obraz je bil ovit s prtom.
Jezus jim je rekel:
»Razvežite ga in pustíte, naj gre!«
Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je stóril,
je začelo verovati vanj.

To je Kristusov evangelij.