6. velikonočna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Verni prejemajo Svetega Duha s polaganjem rok
Apd 8,5-8.14-17

Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni je Filip prišel v glavno mesto Samaríje
in tam oznanjal Kristusa.
Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam.
Poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal:
veliko obsedencev so nečisti duhovi zapustili z glasnim krikom,
veliko hrômih in šépavih je bilo ozdravljenih.
V mestu je zavladalo veliko veselje.

Apostoli v Jeruzalemu pa so slišali,
da je Samaríja sprejela Božjo besedo;
zato so tja poslali Petra in Janeza.
Ko sta prispela tja, sta molila zanje,
da bi prejeli Svetega Duha.
Zakaj Duh še ni bil prišel na nobenega izmed njih,
bili so samó krščeni v imenu Gospoda Jezusa.
Tedaj sta nanje polagala roke
in prejemali so Svetega Duha.

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 66,1-3a.4-7a.16.20 (R 1)

Odpev: Vzklikajte Bogu vsi na zemlji.
ali: Aleluja.

Vzklikajte Bogu vsi na zemlji,
pojte slavo njegovemu imenu,
slavite ga s hvalnico.
Recíte Bogu: »Kako veličastna so tvoja dela! Odpev.

Vsa zemlja pada pred teboj na kolena,
prepevajo ti, prepevajo tvojemu imenu.«
Pridite in poglejte Božja dejanja,
čudovite reči je storil človeškim otrokom. Odpev.

Rdeče morje je spremenil v kopno,
po suhem so šli čez reko Jordan;
Veseliti se hočemo njegove mogočnosti,
s svojo silnostjo vlada na veke. Odpev.

Pridite, poslušajte, vi vsi, ki se Boga bojite,
pripovedovati hočem, kaj je storil moji duši.
Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje molitve
in mi ni odtegnil svoje dobrote. Odpev.

Drugo berilo: Kristus je bil umorjen po telesu, a oživljen po Duhu
1 Pt 3,15-18

Berilo iz prvega pisma apostola Petra.

Preljubi,
Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih.
Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti,
če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas.
Vendar pa odgovarjajte krotko in spoštljivo, iz dobre vesti,
da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje v Kristusu,
osramočeni prav v tem, v čemer vas obrekujejo.
Če že hoče Božja volja, je pač bolje,
da trpite zaradi dobrih kakor zaradi zlih del.
Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov,
in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične,
da bi vas pripęljal k Bogu.
Res je bil po měsu umorjen,
a je bil po Duhu ožívljen.

To je Božja beseda.

Aleluja Jn 14,23

Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede, govorí Gospod,
moj Oče ga bo ljubil in prišla bova k njemu. Aleluja.

Evangelij: Na Jezusovo prošnjo prejmemo Duha Tolažnika
Jn 14,15-21

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi;
jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika,
da bo ostal pri vas vekomaj:
Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti,
ker ga ne vidi in ne pozna.
Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas.
Ne bom vas zapústil sirot, prišel bom k vam.
Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli,
ker jaz živim in živeli boste tudi vi.
Tisti dan boste spoznali,
da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas.
Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi;
kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče,
in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodél.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Kjer obhajajo naslednjo nedeljo Gospodov vnebohod, je mogoče na 6. velikonočno nedeljo brati drugo berilo in evangelij 7. velikonočne nedelje.