Litanije iz Porciunkule Porciunkula ali Cerkvica Marije Angelske je bila s. Frančišku vedno zelo pri srcu.

Bratje, ki danes delujejo pri Mariji Angelski, gojijo čudovito liturgijo. Del te liturgije je tudi poseben napev litanij. Prociunkulski napev. V sloveščino ga je prenesel br. Miran Špelič.

Ta posebni napev litanij molimo po enakem besedilu kakor druge litanije. Praviloma po vsakem tretjem klicu dodamo še: Sveta Marija! Prosi za nas!

Posnetek napeva litanij iz Porciunkule.
Note za izvajanje litanij iz porciunkule.