6. velikonočna nedelja

Računati na upanje v nas
Celotno besedilo v pdf obliki

Roald Amundsen, veliki norveški raziskovalec, ki je odkril Južni pol, je na svoje potovanje vzel poštnega goloba. Svoji ženi je povedal, da bo, če doseže konec sveta, spustil goloba. Žena je sedela dolge ure v svoji veliki hiši in gledala v nebo, da bi zagledala obljubljenega goloba. Nekega dne je pogledala skozi okno spalnice in zagledala goloba, ki je krožil na nebu. »Živ je!« je zavpila. »Moj mož je živ!«

Ko je bil Jezus pripravljen, da zapusti svoje učence, je obljubil, da bo poslal posrednika, ki je pogosto upodobljen kot golob. Toda obstaja velikanska razlika med golobom, ki ga je poslal Amundsen, in Posrednikom, ki ga je Jezus poslal svojim učencem. Golob je samo znak, da je popotnik dosegel svoj cilj. Ob tem golob ne more storiti ničesar drugega. Posrednik Sveti Duh pa po drugi strani pomeni vse, kar je Jezus pomenil učencem, ko je bil še med njimi. Jezus je bil učencem Posrednik, a obljubil jim je »drugega« posrednika: »Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika« (Jn 14,16).

Kaj je Posrednik? Veliko besed je že bilo uporabljenih, da bi to besedo prevedli v slovenščino. Pomenijo: zagovornik, tolažnik, svetovalec, pomočnik. Grška beseda Paracletos dobesedno pomeni nekoga, ki je poklican, da stoji zraven obtoženega. V pravnih izrazih bi to pomenilo odvetnika. Toda Sveti Duh je veliko več kot odvetnik. Še najbolje bi prevedli to besedo, če bi rekli Svetemu Duhu varuh, učitelj. Posrednik je naš varuh, vedno nam je ob strani, da bi nas učil in poučeval, ko delamo napake, da bi nas opogumil in nas vzpodbudil, ko smo na tleh, da bi nas izzval in navdihnil, da bi naredili najbolje, kar znamo; da bi nas branil v boju za naše pravice, ko so sodniki nepravični do nas. Na kratko. Posrednik pomeni za nas vse, kar je Jezus pomenil za svoje učence.

Zakaj potrebujemo Svetega Duha? Zaradi istega razloga, kot atleti drugi športniki potrebujejo trenerja. Ne glede na to, kako dobri so, športniki potrebujejo trenerja. Celo najboljši. Če smo prepuščeni sami sebi, smo brez obrambe proti napakam in slabostim. Brez Boga ne moremo ničesar storiti.

Pelagij, mislec iz 5. stoletja po Kristusu, je trdil, da imajo človeška bitja naravno sposobnost izpolniti Božje zapovedi, če se tako odločijo. Cerkev je obsodila njegovo učenje kot herezijo, saj vztraja, da človek vedno potrebuje Božjo milost, da bi ugajal Bogu. Pelagianizem je verovanje, da lahko svojo človeško usodo izpolnimo le tako, da smo to, kar smo, in da ne potrebujemo Božje milosti, ki prihaja po veri, molitvi ali po zakramentih.

Danes je veliko Pelagiancev, a tega niti ne vedo. Jezus v današnjem evangeliju pravi, da vsi mi neprestano potrebujemo Božjo pomoč. Potrebujemo Božjega Pomočnika, Svetega Duha, Posrednika, ki nam vedno stoji ob strani.

Kako pa lahko prejmemo tega tako pomembnega duhovnega pomočnika? Tako da se trudimo živeti po Kristusovem zakonu, ki je ljubezen do Boga in do bližnjega. »Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj« (Jn 14,15-16).

Po vnebohodu so učenci »z ženami in z Jezusovo materjo Marijo« (Apd 1,14) vztrajali v zgornji sobi in čakali in molili za obljubljenega Posrednika. Ne moremo storiti nič boljšega, kot slediti njihovemu zgledu. Naslednji četrtek je vnebohod. Med vnebohodom in binkoštmi Cerkev vabi vse njene učence k molitvi in čakanju na dar Svetega Duha. Sprejmimo to dobo kot posebno dobo molitve kakor učenci, saj Svetega Duha danes potrebujemo ravno tako, kot so ga učenci pred dva tisoč leti.

Vir: www.munachi.com
Prevod: Bogdan Rus OFM