Napovednik
21. oktober 2018
Misijonska nedelja 21. oktobra 2018 v Katoliški Cerkvi obhajamo 92. svetovni misijonski dan – mi­sijonsko nedeljo. Na ta dan, kakor prvi kristjani, slovenski katoličani poleg molitve prispevamo svoj konkretni dar za naše apostole v misijonih.

Na misijonsko nedeljo po slovenskih župnijah poteka tradicionalna misijonska nabirka. Ta se solidarno porazdeli za potrebe oznanjevanja evangelija po vsem svetu, kar vključu­je tudi človeški in kulturni napredek številnih ljud­stev.
Letošnje leto je v Cerkvi na Slovenskem še po­sebej misijonsko obarvano. Oratoriji in šmarnice so bili po­svečeni Baragu, ki je bil v ospredju tudi na nedeljo svetniških kandidatov. Letos obhajamo 175-letnico Misijonskega otroštva (ali Svetega otroštva), te ču­dovite misijonske karizme Cerkve za otroke. Prav letos mineva 50 let od prihoda prvih slovenskih mi­sijonarjev v škofijo Farafangana na Madagaskarju. Papež Frančišek je maja sprejel slovenskega misijo­narja Pedra Opeko in za vso Cerkev napovedal izre­dni misijonski mesec oktobra 2019.

Na misijonsko nedeljo bo molitveno uro za duhovne poklice v baziliki Marije Pomagaj ob 15. uri oblikovala dekanija Ljubljana Vič.

Fotografije