Napovednik
18. marec 2018
Postni govori v baziliki Marije Pomagaj V baziliki Marije Pomagaj vas pet postnih nedelj vabimo na postne govore, ki jih bo pod naslovom "Kristjanovo pričevanje - Božji pečat in Božja moč" pripravil dr. Stanislav Matičič.

Postni govori bodo tekli ciklično, saj je na ta način temo krščanskega pričevanja danes mogoče najbolje obdelati z različnih vidikov.
PRVA postna dedelja, 18. februar 2018, ob 16. uri: Veličina kristjanovega pričevanja sega v same začetke krščanstva
DRUGA postna nedelja, 25. februarja 2018, ob 16. uri: Pričevanja malih in velikih!
TRETJA postna nedelja, 4. marca 2018, ob 16. uri: Pričevanje kristjana danes
ČETRTA postna nedelja, 11. marca 2018, ob 16. uri: Pričevanje kristjana kjer trepetamo …
PETA postna nedelja, 18. marca 2018, ob 16. uri: In vendar naj bo krščansko pričevanje vedno ponižno

Lepo vabljeni!