Napovednik
02. februar 2020
Advento-božični prt v baziliki Marije Pomagaj Unikaten, adventno-božični prt akademske slikarke Maše Bersan Mašuk, je v baziliki Marije Pomagaj na ogled v stranski kapeli svetega Antona Puščavnika.

Na prvi dan božične osemdnevnice smo po večerni sveti maši v stranski kapeli bazilike Marije Pomagaj razgrnili in blagoslovili adventno-božični prt avtorice Maše Bersan Mašuk.
Adventni prt se po kompozicijski zasnovi zgleduje po postnem prtu, ki ga je Maša Bersan Mašuk za baziliko na Brezjah naslikala v letu 2017 in je bil prvič predstavljen na pepelnico, 14. februarja 2018. Po ikonografski zasnovi (prispevala sta jo p. Leopold Grčar in p. Robert Bahčič) pa je adventni prt unikaten.
Osrednji motiv Jezusovega rojstva kot venec obdaja sedemnajst manjših prizorov, ki jih je mogoče razbirati oziroma jim slediti v horizontalni in v vertikalni smeri. Ti prizori napovedujejo Jezusovo rojstvo, prikazujejo pomembne dogodke iz življenja Marije in Jožefa in pojasnjujejo dogodke, ki so sledili po rojstvu. V zgornji vrsti si sledijo štirje prizori: starozavezni prerok Mihej prerokuje rojstvo Mesije v Betlehemu, Marija z detetom kot upodobitev prerokovanja, da bo devica rodila sina, ki ga bodo imenovali Emanuel (v slovenskem prevodu Bog z nami), Sv. Janez Krstnik in Zaroka Marije in Jožefa. Marijino oznanjenje je prikazano na dveh prizorih: na enem angel Gabrijel oznanja Jezusovo rojstvo, pod njim pa je Marija, obdana s sijem, zvezdami in lilijami, ki opozarjajo na Marijino brezmadežno spočetje in Marijin epitaf: Zgodi se mi po tvoji besedi.
Sledijo Marijino obiskovanje sorodnice Elizabete (matere sv. Janeza Krstnika), odhod Marije in Jožefa v Betlehem in iskanje prenočišča. Na osrednjem prizoru je naslikana sv. Družina v skromnem hlevu, obdana z zlato-rumenim sijem in angeli, ki so v božični noči zapeli pesem Slava bogu na višavah. Nad angeli Bog Oče in Sveti Duh v obliki goloba, v spodnjem delu prizora je ob Betlehemu naslikana romarska cerkev na Brezjah. Na desni strani so nanizani prizori: Angel oznanja pastirjem rojstvo Odrešenika, Darovanje v templju, Sveti trije kralji, ki jih zvezda vodi v Betlehem, Sveti trije kralji darujejo zlato, kadila in miro. V spodnji vrsti so motivi: Beg v Egipt, Pokol nedolžnih otrok in Jožefove sanje, beg v Egipt.
Na sredini so upodobljene žive jaslice, ki jih je sv. Frančišek pripravil na božični praznik leta 1223 v votlini blizu kraja Greccio. Za borduro je bil uporabljen vzorec, povzet po zbiralcu narodne ornamentike Jožetu Karlovšku.
Vsi motivi, razen svete Družine in Boga Očeta in Svetega Duha so naslikani v modri barvi, ki opozarja, da se je osrednji dogodek zgodil ponoči. Figure so svetlejše, kar daje vtis, da žarijo. Slikarsko delo je bilo po izvedbeni plati zahtevno, saj je morala Maša Bersan Mašuk samostojne motive povezati v harmonično celoto. Neenakomerna površina platna, na katerega so z oljnimi barvami upodobljeni motivi, je eden od sodobnih likovnih postopkov, ki jih uporablja Maša Bersan Mašuk, hkrati pa ta način priprave slikarske podosnove ustvarja vtis razpok, pregibov in drugih sledov časa, ki je pretekel od Jezusovega rojstva v Betlehem.

Adventno-božični pri bo v stranski kapeli bazilike Marije Pomagaj izobešen do 2. februarja 2020.

Fotografije