Napovednik
10. april 2020
Postni prt v baziliki Marije Pomagaj "K tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen na veke." (Ps 31,2) Na pepelnično sredo smo v baziliki Marije Pomagaj tudi letos razgrnili postni prt Maše Bersan Mašuk. Postni prt bo v baziliki Marije Pomagaj do velikega petka.

Dandanes si pravzaprav ne moremo predstavljati, da zapisane božje besede ne bi mogli brati in spoznavati sami. A temu v zgodovini dolga stoletja ni bilo tako; božja beseda v svetem pismu je bila pisana in pri sveti maši govorjena v latinskem jeziku. Zato je bilo potrebno najti način, kako ljudem približati oz. narediti bolj razumljivo zgodovino odrešenja. In tako so nastale t.i. biblije ubogih; na freskah, v knjigah ali na tekstilu.
Postni prti so del te zgodovine, predstavitve svetopisemskih dogodkov v likovni obliki.

Postni prt v baziliki Marije Pomagaj Brezje je izredno poglobljeno in poduhovljeno delo ruske akademske slikarke, Maše Bersan Mašuk. Za baziliko Marije Pomagaj ga je izdelala leta 2018 in od takrat ga vsako leto izobesimo v postnem času.
Postni prt bo v baziliki Marije Pomagaj do velikega petka, ko ga bomo sneli in shranili do naslednjega leta. Tradicija je sicer bila, da so postni prt ob besedah, ki jih poslušamo v pasijonu »Zemlja se strese, zavesa v templju se pretrga na dvoje.« dobesedno vrgli na tla. A temu zaradi varovanja prta seveda ne bomo sledili.

Fotografije