Napovednik
31. marec 2021
Križev pot v baziliki Marije Pomagaj V postnem času bomo v baziliki Marije Pomagaj molili križev pot, vsak ponedeljek, sredo in petek, z začetkom ob 17.30.

V postnem času, ki ga začenjamo s pepelnično sredo, kristjani premišljujemo o pomenu Jezusovega trpljenja. Opora v hoji za trpečim Gospodom je lahko ljudska pobožnost križevega pota.

V baziliki Marije Pomagaj bomo križev pot molili vsak ponedeljek, sredo in petek, ob 17.30.
Lepo vabljeni.