Novice
03. april 2015
"Zaradi naših pregreh je bil ranjen" Veliki petek je dan Kristusovega trpljenja in smrti na križu. Obrede velikega petka je v brezjanski baziliki vodil dr. p. Leopold Grčar.

Veliki petek podobno kot cvetna nedelja odraža misel na Kristusovo zmago. Simbolno je duhovnik oblečen v rdeče oblačilo. Rdeča mučeniška barva govori o zmagi, zaradi katere ima mučeništvo svoj pomen. V Katoliški Cerkvi na veliki petek velja strogi post.
Obred velikega petka ima tri dele. V prvem je opravilo Božje besede, med katerim beremo pasijon ali poročilo o Jezusovem trpljenju iz Janezovega evangelija (prim. Jn 18,1–19,42) ter med drugim prosimo za sodobno družbo in njene voditelje, za drugače verujoče in neverujoče, za cerkvene potrebe kot tudi za odnose z judovsko skupnostjo. V drugem delu častimo križ v znamenje hvaležnosti in spoštovanja, v tretjem pa je obhajilni obred. Duhovnik že posvečene hostije, ki jih je prinesel iz ječe, kamor jih je odnesel na veliki četrtek, po koncu obreda odnese na novo mesto, tokrat v t. i. Božji grob.
Božji grob se v brezjanski baziliki nahaja v kapeli Marije Pomagaj. Pridite, molimo!

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.

(AEF)

Fotografije