Novice
18. junij 2017
11. nedelja med letom "Sliši, o Gospod, moj glas, ko kličem. Ti si moja pomoč, nikar me ne zavrzi; ne zapusti me, Bog, moj rešitelj." (Ps 27,7.9)

“Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.« In poklical je svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti. Imena dvanajstih apostolov pa so ta: prvi Simon, ki se imenuje Peter, in njegov brat Andrej; Jakob, Zebedejev sin in njegov brat Janez; Filip in Bartolomej; Tomaž in cestninar Matej; Jakob, Alfejev sin, in Tadej; Simon Gorečnik in Juda Iškarijot, tisti, ki ga je tudi izdal. Teh dvanajst je Jezus poslal in jim naročil: »Na pot k nevernikom ne hodite in v samarijska mesta ne vstopajte, marveč pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Grede pa oznanjate: ‚Približalo se je nebeško kraljestvo.‘ Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte! Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.” (Mt 9,1-8)

Jezus je izbral take apostole, ki so bili preprostega stanu, zaničevani pri ljudstvu, da bi izpolnil svoje poslanstvo. Štirje so bili ribiči, dva cestninarja, eden pa celo izdajalec. Ker on zdravi vsako bolezen in vsako slabost, je hotel dati to oblast tudi svojim apostolom. A Jezus jasno pove, da ne bo oznanjal odrešenja tistim, ki so zunaj meja tedanjega Božjega ljudstva, vse dokler v tem ljudstvu ne doseže prenove.
(povzeto po Magnificat, junij 2017, str. 254)
Bodimo tudi mi apostoli Božje besede in pravi oznanjevalci Evangelija.

Pripravila: AEF

Fotografije