Novice
09. februar 2018
Romanje ob slovenskem kulturnem prazniku Na dan slovenskega kulturnega praznika smo se z romanjem z Brezij v Vrbo spomnili številnih, ki so na več načinov bogatili in ustvarjali slovensko kulturo. Z Brezij smo že četrto leto romali v Vrbo.

Tudi to leto smo na slovenski kulturni praznik poromali od bazilike Marije Pomagaj na Brezjah k rojstni hiši pesnika Franceta Prešerna in škofa Antona Vovka v Vrbi.
S tem smo počastili spomin na dva velika Slovenca, ki sta v veliki meri prispevala k rasti slovenske narodne zavesti.
Po sveti maši, ki jo je v kapeli Marije Pomagaj, daroval rektor bazilike dr. p. Robert Bahčič, se nas je pred cerkvijo zbralo okoli 60 romarjev. Po prejetem blagoslovu smo se odpravili na pot.
Le – ta nas je že tradicionalno vodila po stari romarski poti, ki je povezovala Brezje in Vrbo ter vodila naprej na Višarje.
Z Brezij nas je pot sprva vodila skozi Noše, Črnivec, mimo Spodnjega in Zgornjega Otoka, Dvorske vasi in naprej do Begunj. Na poti smo se ustavljali na krajih, ki so iz različnih vidikov zaznamovali Zgornjo Gorenjsko in pod vodstvom gospe Mire Novak spoznavali tudi druge pomembne osebnosti, ki so se rodile v vaseh pod Stolom, ki jih domačini imenujejo tudi Kašarija.
V Avsenikovi domačiji »Pri Jožovcu« so poskrbeli za naše okrepčilo, možen pa je bil tudi ogled Avsenikovega muzeja. Po molitvi Angel gospodov smo iz Begunj skozi vas Poljče nadaljevali pot proti Rodinam, do več kot 400 let stare rojstne hiše Janeza Jalna. Hiša, ki stoji ob cerkvi sv. Klemena, je nekdanja mežnarija. Kot mežnar je služboval tudi Jalnov oče. Nekaj o življenju, predvsem pa o prigodah iz stričevega življenja, nam je predstavil nečak duhovnika in pisatelja Janeza Jalna, gospod Janez Mulej.
V Doslovčah nam je oskrbnica Finžgarjeve rojstne hiše, gospa Petra, predstavila kratek oris življenja in delovanja duhovnika in pisatelja Frana Saleškega Finžgarja ter začetnika modernega čebelarstva, čebelarja Antona Janše.
Pot smo skozi vas Doslovče nadaljevali naprej do vasi Breznica, kjer stoji rekonstrukcija znamenitega čebelnjaka Antona Janše.
Pred nami je ostala le še vas Vrba, rojstni kraj pesnika dr. Franceta Prešerna ter škofa Antona Vovka. Anton Vovk se je rodil v isti hiši kot 100 let pred njim France Prešeren. Anton je bil Prešernov pranečak, saj je bila njegova stara mati Marija Vovk (Mina) Francetova sestra. V rojstni hiši obeh velikih mož nam je gospa Mira Novak predstavila njuno življenje in povezanost z domačo vasjo.
Romanje smo sklenili z obiskom cerkve svetega Marka v Vrbi, kjer smo zmolili za pokojne slovenske veljake, ki so ustvarjali slovensko kulturo in s svojim delovanjem bodrili narodno zavest.

Pripravila: Urša Klobučar

Fotografije