Novice
30. marec 2018
Veliki petek Gospodovega trpljenja »Kristus je za nas postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil in mu podélil ime, ki je nad vsakim imenom.« (Flp 2,8-9)

Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko ni svete maše. Ob 15. uri, ko obhajamo spomin na Jezusovo smrt na križu, smo v baziliki Marije Pomagaj umaknili postni prt, delo akademske slikarke Maše Bersan Mašuk. Postni prt je v stranski kapeli bazilike Marije Pomagaj visel od pepelnične srede do velikega petka, kot je to tradicija in običaj. Postni prt nas je opozarjal na resnost postnega časa ter obenem krasil oltar svetega Antona Puščavnika. Vrednost sporočila oz. oznanila postnega prta ne moremo ocenjevati po posamični sceni, ampak v celoti obstoječega odrešenjskega načrta od stvarjenja do poslednje sodbe.

Obrede velikega petka je v baziliki Marije Pomagaj vodil p. Tomaž Menart. Opravilo velikega petka ima tri dele. V prvem je opravilo Božje besede, med katerim smo poslušali pasijon ali poročilo o Jezusovem trpljenju iz Janezovega evangelija ter med drugim prosili za sodobno družbo in njene voditelje, za drugače verujoče in neverujoče, za cerkvene potrebe kot tudi za odnose z judovsko skupnostjo. V drugem delu smo častili križ v znamenje hvaležnosti in spoštovanja, v tretjem pa je obhajilni obred.

Čeprav ima veliki petek noto žalovanja, ne smemo spregledati, da imata svoj smisel tudi veselje in upanje. Tudi na ta dan, tako kot na cvetno nedeljo, prevladuje misel na Kristusovo zmago. Na to nakazuje tudi rdeča mučeniška barva, ki jo uporabljamo pri bogoslužju in spominja na zmago, zaradi katere ima mučeništvo svoj pomen.

Ob zaključku obreda je p. Tomaž Menart s spremstvom že posvečene svete hostije odnesel v Božji grob, ki se v brezjanski baziliki nahaja v kapeli Marije Pomagaj.
Pridite, molimo, in počastimo Gospoda v grobu!

Pripravila: AEF

Fotografije