Novice
13. maj 2017
Jubilejno leto 2017 Leto 2017 je na Brezjah zaznamovano s številnimi jubileji, povezanimi z bogato zgodovino Slovenskega Marijinega narodnega svetišča.

Ob vseh jubilejih bo leto najbolj zaznamovano s 110-letnico kronanja milostne podobe Marije Pomagaj. Zato smo se odločili, da pripravimo jubilejni rožni venec, ki je v celoti zaznamovan in povezan z Marijo Pomagaj in z baziliko Marije Pomagaj.

»Molitev rožnega venca je prišla od Marije same«, lahko preberemo v apostolskem pismu papeža Janez Pavla II. z naslovom »Rožni venec Device Marije.« Rožni venec bi lahko poimenovali Marijina pot, kajti Kristusove skrivnosti so tudi skrivnosti Matere. V tej molitvi izgovarjamo besede angela, besede Svetega Duha, besede, ki jih niso izumili ljudje, besede, v katerih je združena vsa zgodovina Boga z ljudmi.

Jubilejni rožni venec je sestavljen iz:
KRIŽ – Leta 1965 so se frančiškani na Brezjah v spomin na tridesetletnico II. evharističnega kongresa za Jugoslavijo v Ljubljani odločili preurediti pročelje bazilike Marija Pomagaj. K sodelovanju so pritegnili arhitekta Ivana Vurnika (1884–1971). V nišo pod timpanonom je Vurnik postavil križ. Križ zaznamujejo barve, značilne za mozaike arhitekta Vurnika: modra, rdeča in zlata. Križ je bil konec leta 2016 obnovljen, v maju 2017 pa ponovno postavljen v nišo. Na rožni venec smo vključili repliko Vurnikovega križa, ki jo je izdelal Janez Marolt.

SVETINJA – Odkar so se na Brezjah dogajala izredna uslišanja, je vse bolj živa postajala misel, da bi kronali tudi podobo Marije Pomagaj. Željo so sprožili frančiškani, velik Marijin častilec škof dr. Anton Bonaventura Jeglič pa je prosil za potrebno dovoljenje v Rim. Apostolski sedež je prošnjo uslišal in prosilca samega pooblastil, da kronanje izvrši. Za to slovesnost so izbrali angelsko nedeljo, 1. septembra 1907. Letos praznujemo 110-letnico kronanja milostne podobe in zato se v svetinji nahaja podoba Marije Pomagaj.

KROGLICE – modre, rdeče ali zlato rumene kroglice simbolizirajo barve, ki jih je arhitekt Vurnik uporabil za mozaike na križu ter pročelju bazilike.

JUBILEJI V LETU 2017
265 let od rojstva Leopolda Layerja. 20. novembra 1752 se je rodil slikar Leopold Layer, avtor milostne podobe Marije Pomagaj.

120 let od položitve temeljnega kamna za gradnjo frančiškanskega samostana. 5. septembra 1897 so začeli graditi frančiškanski samostan Brezje. Leto pozneje ga je blagoslovil škof dr. Anton Bonaventura Jeglič in frančiškanom v varstvo izroči milostno podobo Marije Pomagaj.

115 let od izdelave omare za orgle. Leta 1902 je kamnoseška delavnica Janeza Vurnika ml. v baziliki Marije Pomagaj izdelala velik del cerkvene opreme in kiparskega okrasja.

110 let od izdelave kipa sv. Frančiška in sv. Klare v baziliki Marije Pomagaj. Kipa sta najpomembnejše delo Jožefa Pavlina, ki je bil desna roka Janeza Vurnika ml..

80 let od ureditve Plečnikovega parka in vodnjaka, ki je v parku.

70 let od vrnitve milostne podobe na Brezje. 15. junij 1947 se je na Brezje vrnila milostna podoba Marije Pomagaj, ki je med vojno bila izgnana najprej na Trsat in potem v ljubljansko stolnico.

50 let kapele sv. Frančiška v atriju. V atriju med cerkvijo in samostanom so ob 60-letnici kronanja milostne podobe Marije Pomagaj po načrtih Vurnika postavili kapelico v čast svetemu Frančišku Asiškemu v stilu slovenske planinske koče.

40 let nastanka okvirja za milostno podobo. Leta 1977 so nov okvir za podobo Marije Pomagaj zaupali spretnosti rezbarskega mojstra Maksa Berganta iz Kamnika. Za angelsko nedeljo 1977, ob 70. obletnici kronanja, so bila prenovitvena dela končana.

25 let od posvetitve slovenskega naroda Mariji. 15. avgusta 1992 se je slovenski narod v prvem letu samostojnosti posvetil Božji Materi Mariji.

Pripravila: Andreja Eržen Firšt

Fotografije