Urnik svetih maš in molitev Bazilika Marije Pomagaj je za češčenje in molitev odprta od 6. do 19. ure.

Svete maše v baziliki Marije Pomagaj so:
med tednom: ob 7.00, 8.30, 10.00 in 18.00
ob sobotah: ob 7.00, 8.30, 10.00, 16.00 in 18.00
ob nedeljah in praznikih: ob 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 in 18.00

SVETA SPOVED je mogoča:
med 9. in 12. uro ter 15. in 18. uro

ZAKRISTIJA je zaprta.