O samostanu nekoč in danes

Da bi Marijino svetišče dobilo oskrbnike, za številne romarje pa bi bilo vedno dovolj spovednikov, so zraven cerkve konec 19. stoletja postavili frančiškanski samostan.

Septembra leta 1897 so bili položeni temelji za samostan na Brezjah, tik ob cerkvi. Julija naslednjega leta sta bila v službo postavljena prva dva frančiškanska brata.

Samostan je leta 1898 blagoslovil škof Jeglič in ga izročil frančiškanom. Od takrat dalje so oskrbniki in varuhi svetišča.

Podrobnejši zgodovinski oris dogajanja je iz knjige p. Henrika Damiša OFM: Brezje Marija Pomagaj, ki je izšla leta 1914.

Varuhi svetišča Marije Pomagaj na Brezjah smo manjši bratje frančiškani. Samostansko družino sedaj sestavljamo:
dr. p. Robert Bahčič – rektor in gvardijan
dr. p. Leopold Grčar – vikar in voditelj Frančiškovega svetnega reda
p. Milan Kadunc – župnik župnije Mošnje
dr. p. Viktor Papež
p. Polikarp Brolih
p. Tomaž Menart
br. Damjan Kern

Živimo po vodilu sv. Frančiška Asiškega, ki je naš redovni ustanovitelj. Delo, ki ga opravljamo kot varuhi svetišča Marije Pomagaj, je v lepem sozvočju s karizmo tega svetnika. Zato smo radi služabniki Božje besede, Evharistije in zakramenta svete spovedi.

Vsakega romarja se veselimo in si želimo, da bi lahko služili Božjemu klicu, ki romarje vabi na božjo pot.