14. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Odrešenik prihaja k nam ubog
Zah 9,9-10

Berilo iz knjige preroka Zaharíja.

To govorí Gospod:
»Silno se raduj, hči síonska,
vzklikaj, hči jeruzalémska!
Glej, tvoj kralj prihaja k tebi,
pravičen je in zmagovit,
krotak je in jezdi na osličku, na žrebetu oslice.
Uničil bo vozove v Efrájimu in konje v Jerúzalemu,
uničil bo bojni lok in narodom oznanil mir.
Njegova oblast bo segala od morja do morja,
od veletóka do koncev zemlje.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 145,1-2.8-11.13c-14 (R 1a)

Odpev: Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati.

Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati,
slaviti tvoje ime na vekov veke.
Vsak dan ti bom prepeval slavo,
hvalil bom tvoje ime na vekov veke. Odpev.

Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in velik v dobroti.
Gospod je dober vsakomur,
usmiljen je z vsemi svojimi deli. Odpev.

Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja dela,
tvoji zvesti te bodo slavili.
O slavi tvojega kraljestva bodo govorili,
o tvoji mogočnosti bodo pripovedovali. Odpev.

Gospod je zvest v vseh svojih besedah,
dobrotljiv v vseh svojih delih.
Gospod podpira vse, ki padajo,
dviga vse, ki so potrti. Odpev.

Drugo berilo: Z Duhom mrtvimo dela telesa, da bomo živeli
Rim 8,9.11-13

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
vi ne živite po měsu, ampak po duhu,
če le prebiva v vas Božji Duh.
In če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov.
Če pa prebiva v vas Duh njega,
ki je obúdil od mrtvih Jezusa,
bo on, ki je obúdil Kristusa od mrtvih,
po svojem Duhu, ki prebiva v vas,
priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.
Potemtakem, bratje, nismo dolžniki mesu,
da bi živeli po njem.
Če namreč živíte po mesu, boste umrli,
če pa z Duhom mrtvite dela telesa, boste živeli.

To je Božja beseda.

Aleluja prim. Mt 11,25

Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Evangelij: Jezus je krotak in v srcu ponižen
Mt 11,25-30

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel:
»Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim.
Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.
Vse mi je izročil moj Oče
in nihče ne pozna Sina, razen Očeta,
in nihče ne pozna Očeta,
razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi,
in jaz vam bom dal počitek.
Vzemite nase moj jarem in učite se od mene,
ker sem krotak in v srcu ponižen,
in našli boste počitek svojim dušam;
kajti moj jarem je prijeten
in moje breme je lahko.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.