28. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog vabi na gostijo in briše solze
Iz 25,6-10a

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Gospod nad vojskami bo na Síonski gori
pripravil vsem ljudstvom
gostijo s sočnimi jedmi,
gostijo z žlahtnimi vini,
s sočnimi in okusnimi jedmi,
s prečiščenimi žlahtnimi vini.
Na tej gori bo pretrgal zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva,
in pokrivalo, ki pokriva vse narode:
za vselej bo uničil smrt.
Gospod Bog bo obrisal solze z vseh obrazov
in z vse zemlje bo odstranil sramoto svojega ljudstva,
kajti Gospod je govóril.
Tisti dan bodo rekli:
»Glejte, to je naš Bog, čakali smo ga in nas je odrešil.
To je Gospod, ki smo ga čakali,
radujmo in veselimo se, da nas je odrešil.«
Kajti Gospodova roka bo počivala na tej gori.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 23,1-6 (R 6cd)

Odpev: V Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja.

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. Odpev.

Vódi me po pravih stëzah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Odpev.

Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna. Odpev.

Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja. Odpev.

Drugo berilo: Gospod daje apostolu moč
Flp 4,12-14.19-20

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljánom.

Bratje in sestre,
znam biti reven in znam biti v obilju.
Na vse mogoče sem se navadil:
biti sit in biti lačen, biti v obilju in biti v pomanjkanju.
Vse zmorem v njem, ki mi daje moč.
A kljub temu je bilo lepo, da ste mi pomagali v moji stiski.
Moj Bog  bogat, kakor je 
bo po svojem bogastvu v veličastvu potéšil
vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu.
Našemu Bogu in Očetu pa bodi slava na veke vekov.
Amen.

Božja beseda.

Aleluja prim. Ef 1,17-18

Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa
naj razsvetlí oči našega srca,
da bi vedeli, v kakšno upanje nas je poklical. Aleluja.

Evangelij: Vsi smo povabljeni na nebeško svatbo
Mt 22,1-14

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus spregovóril
velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah:
»Nebeško kraljestvo je podobno kralju,
ki je prirédil svatbo svojemu sinu.
Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo,
vendar ti niso hoteli priti.
Znova je poslal druge služabnike, rekoč:
›Povejte povabljenim:
Glejte, pojedino sem pripravil.
Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno;
pridite na svatbo!‹
Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli:
eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji;
ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih sramotili in pobili.
Kralj se je tedaj razjézil in poslal svojo vojsko,
da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali.

Nato je rekel svojim služabnikom:
›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni.
Pojdite torej na križišča
in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹
Služabniki so odšli na potí
in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre,
in svatovska dvorana se je napolnila z gosti.
Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka,
ki ni imel oblečenega svatovskega oblačila.
Dejal mu je: ›Prijatelj, kako si prišel sem,
ko nimaš svatovskega oblačila?‹
Ta pa je molčal.
Tedaj je kralj rekel strežnikom:
›Zvežite mu noge in roke
in ga vrzíte ven v najglobljo temo.
Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹
Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.«

To je Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Vsi smo povabljeni na nebeško svatbo
Mt 22,1-10

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus spregovóril
velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah:
»Nebeško kraljestvo je podobno kralju,
ki je prirédil svatbo svojemu sinu.
Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo,
vendar ti niso hoteli priti.
Znova je poslal druge služabnike, rekoč:
›Povejte povabljenim:
Glejte, pojedino sem pripravil.
Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno;
pridite na svatbo!‹
Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli:
eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji;
ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih sramotili in pobili.
Kralj se je tedaj razjézil in poslal svojo vojsko,
da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali.

Nato je rekel svojim služabnikom:
›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni.
Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹
Služabniki so odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli,
hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti.«

To je Kristusov evangelij.