5. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Luč pravičnega napoči kot zarja
Iz 58,7–10

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

To govorí Gospod:
»Daj lačnemu svoj kruh
in pripelji uboge brezdomce v svojo hišo.
Kadar vidiš nagega, ga obleci,
in ne potuhni se pred svojim rojakom?
Tedaj napoči kakor zarja tvoja luč
in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo.
Pred teboj bo hodila tvoja pravičnost
in Gospodovo veličastvo bo tvoja zadnja straža.
Tedaj boš klical in Gospod bo odgovóril,
stokal boš in bo rekel: ›Tukaj sem!‹
Če odpraviš zatiranje iz svoje srede,
kazanje s prstom in varljivo govorjenje,
če daješ lačnemu, kar imaš sam rad,
in reveža nasitiš,
bo vzšla v temi tvoja luč
in tvoja temina bo kakor poldan.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 112,4-9 (R 4a)

Odpev: V temi zasije luč poštenim.
ali: Aleluja.

V temi zasije luč poštenim:
milost, usmiljenje in pravičnost.
Dobro je možu, ki je milostljiv in posoja,
ki svoje reči ureja pravično. Odpev.

Zakaj na veke ne bo omahnil,
pravični bo ostal v večnem spominu.
Ne ustraši se hude novice,
njegovo srce je trdno, upa v Gospoda. Odpev.

Njegovo srce je stanovitno, ne boji se,
dokler ne premaga svojih nasprotnikov.
Darežljivo daruje ubogim,
njegova pravičnost ostane na veke. Odpev.

Drugo berilo: Apostol oznanja križanega Kristusa
1 Kor 2,1-5

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.

Bratje in sestre,
ko sem prišel k vam, nisem prišel zato,
da bi vam z vzvišenostjo besede ali modrosti
oznanjal Božjo skrivnost.
Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega
kakor za Jezusa Kristusa, in sicer križanega.
Pred vami sem bil slaboten, v strahu in velikem trepétu.
Moja beseda in moje oznanilo
nista bila v prepričevalnih besedah modrosti,
temveč sta se izkazala Duh in moč,
zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti,
ampak na Božji môči.

To je Božja beseda.

Aleluja Jn 8,12

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govorí Gospod.
Kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Evangelij: Vi ste luč sveta
Mt 5,13-16

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Vi ste sol zemlje.
Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí?
Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo.

Vi ste luč sveta.
Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.
Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik,
temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši.
Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi,
da bodo videli vaša dobra dela
in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.