27. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Izrael je Gospodov vinograd
Iz 5,1-7

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Zapel bom o svojem ljubem,
pesem svojega ljubega o njegovem vinogradu.
Moj ljubi je imel vinograd na rodovitnem griču.
Prekôpal ga je, ga otrebil in zasádil z žlahtno trto.
Sredi njega je sezidal stolp in v njem izdólbel tudi stiskalnico.
Upal je, da bo dajal grozdje, pa je dal viníčje.
Zdaj pa, jeruzalemski prebivalci in Judovi možje,
razsodíte med menoj in mojim vinogradom.
Kaj sem mogel še storiti svojemu vinogradu, pa mu nisem storil?
Zakaj sem upal, da bo dajal grozdje, pa je dal viníčje?
Zdaj vam bom povedal, kaj bom stóril svojemu vinogradu:
odstranil mu bom ograjo, da bo izropan,
podrl mu bom obzidje, da bo poteptan.
Spreménil ga bom v pustinjo,
ne bo obrezován ne okopávan,
poganjala bosta trnje in osat
in prepovedal bom oblakom, da bi dež rosili nanj.

Kajti hiša Izraelova je vinograd Gospoda nad vojskami,
Judovi možje so nasad njegovega veselja.
Upal je, da bo pravica, pa glej, zatiranje,
da bo pravičnost, pa glej, vpitje.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 80,9.12-16.19-20 (R prim. Iz 5,7)

Odpev: Hiša Izraelova je Gospodov vinograd.

Trto, naše očete, si dal pripeljati iz Egipta,
izgnal si narode, da si jo zasádil.
Svoje mladike je iztezala do morja,
svoje poganjke do veletóka. Odpev.

Zakaj si podrl njene ograde,
da jo obirajo vsi, ki gredo po poti?
Merjasec iz gozda jo izruje,
divje živali jo popasejo. Odpev.

O Bog nad vojskami, vrni se vendar,
ozri se z nebes in glej, obišči to trto.
Váruj, kar je zasadila tvoja desnica,
ozri se na sina, ki si ga okrépil zase. Odpev.

Ne bomo se obrnili proč od tebe,
poživi nas, da bomo tvoje ime klicáli.
O Gospod, Bog nad vojskami, obrni nas k sebi,
razjásni svoje obličje, da bomo rešeni. Odpev.

Drugo berilo: Živimo krepostno in Bog miru bo z nami
Flp 4,6-9

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.

Bratje in sestre,
nič ne skrbíte,
ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu
z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem.
In Božji mir, ki presega vsak um,
bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.
Sicer pa, bratje,
vse, kar je resnično, kar je vzvišeno,
kar je pravično, kar je čisto,
kar je ljubeznivo, kar je častno,
kar je količkaj krepostno in hvalevredno,
vse to imejte v mislih.
Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte.
In Bog miru bo z vami.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja prim. Jn 15,16

Aleluja. Jaz sem vas izvôlil, da greste in obrodite sad
in da vaš sad ostane, govorí Gospod. Aleluja.

Evangelij: Gospod bo dal vinograd v najem drugim
Mt 21,33-43

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva:
»Poslušajte drugo priliko!
Bil je hišni gospodar, ki je zasádil vinograd,
ga obdal z ograjo,
izkôpal v njem stiskalnico in sezidal stolp;
in dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval.
Ko se je približal čas trgatve,
je poslal svoje služabnike k viničarjem,
da bi pobrali njegov pridelek.
Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili
in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnáli.
Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej,
in storili so z njimi prav tako.
Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč:
›Mojega sina bodo spoštovali.‹
Ko pa so viničarji zagledali sina,
so sami pri sebi rekli:
›Ta je dedič.
Dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine!‹
Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili.
Ko bo torej prišel gospodar vinograda,
kaj bo stóril s temi viničarji?«
Rekli so mu:
»Hudobneže bo kruto pokončal,
vinograd pa dal v najem drugim viničarjem,
ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek.«
Jezus jim je rekel:
»Ali niste nikoli brali v Pismih:
›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
Gospod je to narédil in čudovito je v naših očeh.‹
Zato vam pravim:
Vzelo se vam bo Božje kraljestvo
in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.«

Kristusov evangelij.