Nedelja Svete Trojice

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Gospod Bog je usmiljen in milostljiv
2 Mz 34,4b-6.8-9

Berilo iz druge Mojzesove knjige.

Tiste dni je Mojzes zjutraj zgodaj vstal in šel na Sínajsko goro,
kakor mu je Gospod zapovedal,
v roko pa je vzel kamniti plošči.
Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ob njem
ter klical ime Gospodovo.
In Gospod je šel mimo njega in klical:
»Gospod, Gospod,
usmiljeni in milostljivi Bog,
počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi.«
Tedaj je Mojzes hitro pokléknil in se priklônil do tal ter rekel:
»Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod,
naj hodi, prosim, Gospod sredi med nami.
Ljudstvo je namreč trdovratno,
toda odpústi našo krivdo in naš greh
in vzemi nas za svojo lastnino!«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Dan 3,52-56 (R 52)

Odpev: Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov.

Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov,
hvale vreden in nadvse poveličevan na veke.
Slavljeno je sveto ime tvojega veličastva,
nadvse hvale vredno in poveličevano na veke. Odpev.
Slavljen si v svetišču svojega svetega veličastva,
nadvse opevan in veličasten na veke.
Slavljen si, ki prestoluješ nad kerubi in motriš brezna,
hvale vreden in nadvse poveličevan na veke. Odpev.

Slavljen si na prestólu svojega kraljestva,
nadvse opevan in poveličevan na veke.
Slavljen si na nebesnem oboku,
opevan in poveličevan na veke. Odpev.

Drugo berilo: Milost Jezusa, ljubezen Očeta, občestvo Duha
2 Kor 13,11-13

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korínčanom.

Bratje in sestre,
veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se,
bodite istih misli, živite v miru,
pa bo Bog ljubezni in miru z vami.
Pozdravite drug drugega s svetim poljubom.
Pozdravljajo vas vsi sveti.
Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga
in občestvo Svetega Duha z vami vsemi!

Božja beseda.

Aleluja Raz 1,8

Aleluja. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
Bogu, ki je, ki je bil in ki pride. Aleluja.

Evangelij: Oče je poslal Sina, da bi se svet po njem rešil
Jn 3,16-18

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Jezus rekel Nikodému:
»Bog je svet tako ljubil,
da je dal svojega edinorojenega Sina,
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil,
ampak bi imel večno življenje.
Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil,
ampak da bi se svet po njem rešil.
Kdor vanj veruje, se mu ne sódi;
kdor pa ne veruje, je že sojen,
ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.«

To je Kristusov evangelij.