23. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Prerok je Bogu odgovoren za grešnike
Ezk 33,7-9

Berilo iz knjige preroka Ezékiela.

To govorí Gospod:
»Tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši.
Kadar slišiš besedo iz mojih ust,
jih posvári v mojem imenu!
Če porečem krivičnemu:
›Krivični, zagotovo umreš!‹
pa ne govoriš, da bi posváril krivičnega zaradi njegove poti,
umre ta krivični zaradi svoje krivičnosti,
a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok.
Če pa posvaríš krivičnega, naj se spreobrne od svoje poti,
pa se ne spreobrne od svoje poti,
umre zaradi svoje krivičnosti, ti pa si si rešil življenje.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 95,1-2.6-9 (R prim. 8)

Odpev: Danes ne zakrknite svojih src.

Pridite, vriskajmo Gospodu,
vzklikajmo skali našega odrešenja.
Stopímo mu naproti s hvaležnostjo,
vzklikajmo mu z veselimi spevi. Odpev.

Pridite, pádimo na kolena in se priklonímo,
pokleknímo pred Gospodom, ki nas je narédil.
Zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo,
čreda, ki jo pase s svojo roko. Odpev.

O da bi danes poslušali njegove besede!
Ne zakrknite svojih src kakor na dan preizkušnje v puščavi!
Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali,
čeprav so videli moja dela. Odpev.

Drugo berilo: Ljubezen je izpolnitev posave
Rim 13,8-10

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
ne bodite nikomur dolžniki,
razen če gre za medsebojno ljubezen;
kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo.
Kajti zapovedi:
Ne prešuštvuj!
Ne ubijaj!
Ne kradi!
Ne požęli!
pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi:
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.
Ljubezen bližnjemu ne prizadéne hudega;
ljubezen je torej izpolnitev postave.

To je Božja beseda.

Aleluja 2 Kor 5,19

Aleluja. Bog je v Kristusu spravil svet s seboj,
nam pa je zaupal besedo sprave. Aleluja.

Evangelij: Brata je treba klicati k spreobrnitvi
Mt 18,15-20

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvári na štiri oči.
Če te posluša, si pridóbil svojega brata.
Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva,
da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič.
Če jih ne posluša, povej Cerkvi.
Če pa tudi Cerkve ne posluša,
naj ti bo kakor pogan in cestninar.

Resnično, povem vam:
Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih,
in kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih.
Resnično, povem vam tudi:
Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji,
ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih.
Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu,
tam sem jaz sredi med njimi.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.